Rada Ekspertów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Rada Ekspertów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji zrzesza osoby zaangażowane w rozwój naszej instytucji i stanowi podmiot doradczy dla Zespołu Jakości Kształcenia oraz kierunkowych Rad Programowych. Rada Ekspertów zapewnia wsparcie w utrzymywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym m.in. w zakresie pozyskiwania wiedzy dotyczącej potrzeb naszych partnerów i danych z rynku pracy. Z przedstawicielami Rady Ekspertów Instytut Politologii konsultuje swoje pomysły w zakresie konstruowania, realizacji i doskonalenia programów studiów. Obecnie ciało doradcze Instytutu tworzy 10 osób reprezentujących sektor publiczny, prywatny lub pozarządowy.

Administracja i instytucje publiczne:

 1. Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego;
 2. Violetta Porowska, Wicewojewoda Opolski;
 3. Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Opola;
 4. Krzysztof Wysdak, Członek Zarządu Powiatu Opolskiego;

Biznes i otoczenie gospodarcze:

 1. Marcin Atamańczuk, CEO ExelMedia;
 2. Roland Wrzeciono, Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki;
 3. Grzegorz Rippel, Właściciel Illustro. Szkolenia, doradztwo;

Media i organizacje pozarządowe:

 1. Lucjan Dzumla, Dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej;
 2. Dominika Springer, Członek Zarządu Fundacji Humandoc;
 3. Krzysztof Zyzik, Redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej.

 

W 2019 roku z Radą Ekspertów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji konsultował poniższe zagadnienia:

 1. Obowiązkowe praktyki studenckie wpisane w program studiów;
 2. Potencjalne kierunki rozwoju dydaktycznego – nowe moduły, opcje lub kierunki studiów;
 3. Zaangażowanie pracowników instytucji w prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Politologii.

 

W efekcie konsultacji z Radą Ekspertów powstały m.in.: