Public Relations:

Kierunek Public Relations przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z budowaniem polityki komunikacyjnej i wizerunkowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Pomysł i idea przewodnia nowego kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób budować relacje PR w organizacji i jej otoczeniu (m.in. poprzez relacje z mediami, wewnętrzny PR, branding, PR w nowych mediach, etc.).

Absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia pracy w mediach, agencjach reklamy i biznesie, gdzie kreatywność i twórczość jest obowiązkowym elementem codziennej egzystencji.

W ramach studiów Public Relations oferujemy trzy moduły do wyboru w zależności od własnych predyspozycji i preferencji:

  • PR w administracji,
  • PR w organizacjach pozarządowych,
  • PR w instytucjach kultury.

 

Ogólnym celem kształcenia realizowanym na kierunku „Public Relations” będzie nabycie przez absolwenta wiedz, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, iż studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej nauki o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wizerunkiem, zarządzania kryzysowego oraz współpracy z mediami. Ponadto, absolwenci poszczególnych specjalności posiądą wiedzę i umiejętności odpowiadające specyfice pracy w sektorze prywatnym, jak i organach administracji, organizacjach pozarządowych czy instytucjach kultury. Już od IV semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z trzech autorskich modułów kształcenia:

  • PR w administracji,
  • PR w organizacjach pozarządowych,
  • PR w instytucjach kultury.

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Kole Naukowym Politologów, Kole Naukowym Brytanistów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu.

Interdyscyplinarność kierunku „Public Relations” pozwala absolwentowi na swobodne poruszanie po rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w obszarze komunikacji i zarządzania wizerunkiem w sektorze prywatnym, publicznym, jak i organizacjach non-profit. Ponadto, zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe pozwolą naszym absolwentom na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamy i biznesie, gdzie kreatywność i twórczość jest obowiązkowym elementem codziennej egzystencji.

Od wielu lat zapotrzebowanie runku pracy na wykwalifikowanych pracowników ww. sektorów stale rośnie. Zostań naszym studentem już dziś!