Przewody doktorskie

Informacje o otwartych przewodach doktorskich
Lp.DoktorantPromotor / Promotor pomocniczyTytuł rozprawy doktorskiejData otwarcia przewoduData obrony rozprawyRecenzenci / Recenzje
1mgr Michał Radecki
prof. dr hab. Krzysztof ZubaProces wyłaniania przywódców w polskich partiach politycznych16.12.2016 r.prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska–Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
2mgr Bartłomiej MachnikMedia społecznościowe w kreowaniu wizerunku polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-201428.10.2016 r.
3mgr Piotr BujakŚląskość jako przedmiot politycznych sporów w III RP26.10.2016 r.