Projekt “JEAN MONET”

Początki projektu JEAN MONNET w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UO sięgają 2009, kiedy Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek dra Rafała Riedla w sprawie modułu JM: Jean Monnet Professor (Decyzja Komisji Europejskiej: 2009-2770 / 001-001) w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego od 01.10.2009, obszar: Environmental and Energy Challenges In Integrating Europe.

Od tego czasu corocznie prowadzony jest przedmiot / moduł Jean Monnet w wymiarze 45 h dydaktycznych w formie RESEARCH SEMINAR.

Ponadto miały miejsce następujące działania i aktywności związane z projektem Jean Monnet:

  • Prezentacja pt. „The research agenda on Euroscepticism“ podczas warsztatów zorganizowanych w ramach Jean Monnet Chair of European Law, Tallinn University of Technology, 25-26.05.2016, Tallin, Estonia,
  • Key-note speech podczas konferencji pt. „Energy Security in Central and Eastern Europe“ w ramach projektu Jean Monnet, 23.05.2016, Collegium Maius, Uniwersytet Opolski,
  • Uczestnictwo w konferencji „Migrations“ Jean Monnnet International Scientific Seminar, European Commission – Education and Culture, Carthage – Tunis, Tunesia 22-23.02.2016,
  • Uczestnictwo w JEAN MONNET CONFERENCE 2015 „A Union of Shared Values – the Role of Edcation and Civil Society“, 9-10.11.2015, Bruksela, Belgia,
  • „European Economic Governance in an International Context‘ Global Jean Monnet Conference, 24-25.11.2011, Centrum Konferencyjne Komisji Europejskiej‚ Charlamagne Building‘, Bruksela, Belgia,
  • Global Jean Monnet Conference / ECSA-World Conference: “The European Union after the Treaty of Lisbon” Brussels 25th-26th May 2010 – uczestnictwo jako Jean Monnet Professor,
  • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Polska prezydencja w Unii Europejskiej”, Katedra Europeistyki UW, Warszawa 10-11 maja 2010 roku, wystąpienie pt. „Prezydencja w Unii Europejskiej – role, funkcje i sposoby działania w ujęciu wybranych koncepcji analitycznych”.