Bezpieczeństwo międzynarodowe – I stopień


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – I stopień


Politologia – I stopień


Public Relations – I stopień


Stosunki międzynarodowe – I stopień


Zarządzanie publiczne – I stopień

 


Politologia – II stopień


Public Relations – II stopień


Stosunki międzynarodowe – II stopień


Nauki o polityce – III stopień