Program Erasmus+

Drodzy Studenci,


Rusza nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2022.

Rekrutacja potrwa do 16.03.2022.

Pamiętajcie, że wyjazdy będą odbywać się dopiero w następnym semestrze zimowym (lub letnim w zależności o preferencji), a do tego czasu sytuacja pandemiczna może zostać opanowana i znów będziemy mogli podróżować po Europie. Zainteresowani muszą przesłać  dwa wypełnione i podpisane formularze (tylko Wasze podpisy) do dr. Bartosza Czepila (bczepil@uni.opole.pl) lub prof. Joanny Kulskiej (jkulska@uni.opole.pl).

Osoba zainteresowana wyjazdem musi wypełnić wniosek (na studia lub na praktykę) i formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej i przesłać go do koordynatorów Erasmus + w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji (dr Joanna Kulska i dr Bartosz Czepil).

Istnieją dwie opcje, przy czym pierwsza jest preferowana:
a) wypełnić wniosek wyjazdowy na studia/praktykę, wydrukować go, podpisać (bez podpisu dziekana), a następnie przesłać jego skan mailem do koordynatorów w celu jego akceptacji.
b) dla osób, które mają problem z dostępem do drukarki i skanera alternatywą jest wypełnienie wniosku elektronicznie, bez podpisu, a następnie przesłanie wniosku w formacie PDF do koordynatorów w celu jego akceptacji.

Oprócz tego zainteresowany powinien:
– przesłać oświadczenie (w PDF) o stopniu znajomości języka angielskiego wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (zob. tabelę), a jeśli dysponuje certyfikatem językowym, który o poświadcza również przesłać jego skan
– przesłać o oświadczenie o średniej ze studiów (w PDF)

Więcej szczegółów na temat rekrutacji (w tym lista uczelni, z którymi współpracuje Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej) znajdziecie TUTAJ.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami programu w Instytucie – dr Joanną Kulską i dr Bartoszem Czepilem.

Pamiętajcie, że to tylko kilka dokumentów, więc warto złożyć aplikację !!!!!

 


Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W Instytucie Politologii powyższe założenia są realizowane przede wszystkim przez wspieranie mobilności edukacyjnej i naukowej studentów (zob. zasady mobilności) oraz pracowników naukowych (zob. zasady mobilności) naszego Instytutu. Współpracujemy z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi w Europie m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, na Ukrainie, na Węgrzech czy w Turcji. Studenci i pracownicy mają więc możliwości wyjazdu do kilkudziesięciu uczelni w Europie (zob. pełną listę).

Wyjazd na studia w ramach Erasmus + pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w międzynarodowym środowisku, ale także na wypracowanie kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie. Natomiast pracownicy naukowi mogą podzielić się wynikami swoich badań na forum zagranicznym oraz nawiązać kontakty, które w przyszłości stanowią platformę współpracy naukowej i dydaktycznej. Wymiana ma charakter obustronny, wobec tego Instytut gości zagranicznych studentów oraz pracowników wzbogacając w ten sposób środowisko uniwersyteckie oraz ofertę wykładową.

Koordynatorami programu Erasmus + w Instytucie Politologii są: dr Joanna Kulska i dr Bartosz Czepil