Program Erasmus

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W Instytucie Politologii powyższe założenia są realizowane przede wszystkim przez wspieranie mobilności edukacyjnej i naukowej studentów (zob. zasady mobilności) oraz pracowników naukowych (zob. zasady mobilności) naszego Instytutu. Współpracujemy z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi w Europie m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, na Ukrainie, na Węgrzech czy w Turcji. Studenci i pracownicy mają więc możliwości wyjazdu do kilkudziesięciu uczelni w Europie (zob. pełną listę).

Wyjazd na studia w ramach Erasmus + pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w międzynarodowym środowisku, ale także na wypracowanie kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie. Natomiast pracownicy naukowi mogą podzielić się wynikami swoich badań na forum zagranicznym oraz nawiązać kontakty, które w przyszłości stanowią platformę współpracy naukowej i dydaktycznej. Wymiana ma charakter obustronny, wobec tego Instytut gości zagranicznych studentów oraz pracowników wzbogacając w ten sposób środowisko uniwersyteckie oraz ofertę wykładową.

Koordynatorami programu Erasmus + w Instytucie Politologii są: dr Joanna Kulska i dr Bartosz Czepil