Praktyki studenckie są ważną częścią procesu dydaktycznego. Każdy student jest zobowiązany do odbycia 3 tygodniowej praktyki, którą powinien odbyć w czasie przerwy wakacyjnej.

Organizacją praktyk w ramach Instytutu Politologii UO zajmuje się Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów (CZAS). Swoje zadania realizuje w porozumieniu z Międzywydziałowym Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego UO.

Szczegółowe informacje można uzyskać u instytutowych koordynatorów:

Studia stacjonarne: dr Grzegorz Haber
e-mail – ghaber@uni.opole.pl