NAUKA

Projekt “Studia z przyszłością, czyli przygotowanie strategii rozwoju zawodowego studentów nauk społecznych”:

Studenci studiów społecznych kończąc studia stoją przed dramatycznym pytaniem – Co dalej? W jakim kierunku powinna podążyć ich kariera zawodowa?
Jako kadra naukowa opolskiej uczelni uważamy, iż powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by takie pytania pojawiały się coraz rzadziej. W związku z
tym chcemy:

1. dokonać diagnozy stanu obecnego m.in. sprawdzić w jaki sposób uczelnia pomaga studentom w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy; gdzie i w
jaki sposób znaleźli pracę absolwenci kierunków społecznych oraz w jaki sposób z problemem tym zmierzyły się (próbują się zmierzyć?) inne uczelnie?

2. zaproponować możliwe sposoby polepszenia sytuacji bieżącej w oparciu o model kooperacji jednostki macierzystej ze studentami/absolwentami.

Strategia będzie miała charakter uniwersalny. Będzie zatem możliwa do zrealizowania w różnych uczelniach, jak też będzie dotyczyć różnych
kierunków studiów. Studenci studiów społecznych zostali wybrani ze względu na znaczną próbę badawczą oraz podejmowanie w przeszłości różnorodnych
działań w tym zakresie przez Instytut Politologii. Dzięki temu będziemy mogli zbadać, w jakim stopniu aktualne działania przyczyniają się do polepszenia sytuacji studentów na rynku pracy.