Politologia:

Politologia II stopnia to studia skierowane do świadomych ludzi, szukających wszechstronnego, interdyscyplinarnego wykształcenia, pozwalającego na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata oraz dające duże możliwości zatrudnienia po studiach. Studia magisterskie na kierunku Politologia kształtują analityczne myślenie oraz rozwijają i pogłębiają zdolności poznawcze. Na tych studiach nauczysz się jak zdobywać i w sposób pogłębiony analizować informacje, zjawiska społeczne i polityczne. Dzięki zajęciom prowadzonym w oparciu o analizę problemową, udoskonalisz swoje zdolności komunikacyjne oraz nauczysz się zarządzania zespołami. Wybierając jeden z trzech modułów, sam decydujesz w której dziedzinie będziesz się specjalizować. Do wyboru oferujemy moduły:

Regionalizm i Samorząd, dzięki której poznasz specyfikę regionów, ich charakter polityczny, ekonomiczny i  społeczny oraz miejsce na politycznych mapach w skali kraju i Unii Europejskiej;

Bezpieczeństwo międzynarodowe – specjalność przeznaczona dla wszystkich, który interesują się zagrożeniami bezpieczeństwa współczesnego świata. Podczas zajęć z tej specjalności dowiesz się m.in. o roli geopolityki i technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa, jak również będziesz doskonalić zdolności analityczne i prognostyczne w dziedzinie bezpieczeństwa;

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne – „pieniądz rządzi światem” to znane każdemu zdanie czy jest prawdzie? Przekonasz się o tym wybierając tą specjalność. Rywalizacja centrów gospodarczych, kryzysy gospodarcze i finansowe, prawo handlowe czy problemy społeczno-gospodarcze to tylko kilka tematów, którymi będziesz się zajmować w czasie studiów.

 

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z praktyką – przydatną na rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia. W trakcie nauki dowiesz się o szeroko rozumianej nauce o polityce, marketingu politycznym, decydowaniu politycznym, ideologiach politycznych oraz komunikacji dzięki czemu będziesz mógł indywidualnie i w grupie kształtować stan posiadanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy!

 Metoda case study jest najczęściej wykorzystywana w pracy dydaktycznej przez wykładowców Instytutu Politologii!

Co istotne, już po ukończeniu kursów z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także całego zespołu wybieranych kursów specjalistycznych nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia kluczowych ról społecznych i wykonywania ważnych zawodów w sektorze usług społecznych i publicznych. Pełnią ważne funkcje publiczne, pracują w administracji samorządowej i rządowej czy w organizacjach pozarządowych, a także realizują się na polu biznesowym! Są również przygotowani do prowadzenia pracy naukowej. Program studiów „Politologii” posiada podział na moduły. Już od II semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z trzech autorskich modułów kształcenia:

  • Regionalizm i samorząd,
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.
Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.
Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej oraz w mediach.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich) w organizacjach pozarządowych, w mediach (np. Gazeta Wyborcza, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, TVP Opole).

Absolwenci wykazujący zainteresowania naukowe będą przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) z zakresu nauki o polityce.