Bezpieczeństwo międzynarodowe
Rok akademicki 2018/2019, semestr lato

I rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 18.02.2019
II rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 08.02.2019
III rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Rok akademicki 2018/2019, semestr lato

I rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019
II rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019
III rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 19.02.2019


Politologia
Rok akademicki 2018/2019, semestr lato

I rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 19.02.2019
II rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019
III rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019

I rok studiów stacjonarnych uzupełniających magisterskich. Ostatnia aktualizacja 06.02.2019
II rok studiów stacjonarnych uzupełniających magisterskich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019


Public Relations
Rok akademicki 2018/2019, semestr lato

I rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 18.02.2019
I rok studiów stacjonarnych uzupełniających magisterskich. Ostatnia aktualizacja 26.02.2019


Stosunki międzynarodowe
Rok akademicki 2018/2019, semestr lato

I rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019
II rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019
III rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019

I rok studiów stacjonarnych uzupełniających magisterskich. Ostatnia aktualizacja 06.02.2019
II rok studiów stacjonarnych uzupełniających magisterskich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019


Zarządzanie informacją w nowych mediach
Rok akademicki 2018/2019, semestr lato

II rok studiów stacjonarnych uzupełniających magisterskich. Ostatnia aktualizacja 04.02.2019


Zarządzanie publiczne
Rok akademicki 2018/2019, semestr lato

I rok studiów stacjonarnych licencjackich. Ostatnia aktualizacja 06.02.2019


Nauki o polityce
Rok akademicki 2018/2019, semestr lato

I rok studiów doktoranckich. Ostatnia aktualizacja 09.01.2019
II rok studiów doktoranckich. Ostatnia aktualizacja 09.01.2019
III rok studiów doktoranckich. Ostatnia aktualizacja 09.01.2019
IV rok studiów doktoranckich. Ostatnia aktualizacja 09.01.2019