Plan zajęć

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Rok akademicki 2019/2020, semestr zima


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Rok akademicki 2019/2020, semestr zima


Politologia
Rok akademicki 2019/2020, semestr zima


Public relations
Rok akademicki 2019/2020, semestr zima


Stosunki międzynarodowe
Rok akademicki 2019/2020, semestr zima


Zarządzanie publiczne
Rok akademicki 2019/2020, semestr zima


Nauki o polityce
Rok akademicki 2019/2020, semestr zima