dr Patryk Jaki

Współpracownik – Pracownia Polityki Bezpieczeństwa

Doktor Nauk o Bezpieczeństwie. Akademia Sztuki Wojennej. Nauczyciel akademicki. Ukończył Uniwersytet Wrocławski. Następnie studia podyplomowe IESE w Barcelonie wraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz szkolenie na Sam Houston State University w USA.

 

Autor publikacji naukowych:

  1. The Prison Service in the Context of Jurisdiction of a Legal Protection Authority, “Prawo w Działaniu” 2019, nr 1/2019.
  2. Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Zagadnienia wybrane, “Przegląd Więziennictwa” 2017, nr 95.

Autor rozprawy doktorskiej i książki „Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

Poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie w Parlamencie Europejskim – członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca rozporządzenia ds. zwalczania terroryzmu na terenie UE i Wiceprzewodniczący zgromadzenia Parlamentu Europejskiego i Państw Wschodu.

Wcześniej pierwszy zastępca Ministra Sprawiedliwości. Prawie 4 lata odpowiedzialny za polski system penitencjarny.

Przewodniczący zespołów ds. Reformy polskiego więziennictwa i Kodeksu Karnego Wykonawczego. Autor reformy polskiego systemu penitencjarnego. Pierwszej po 1989 roku ustawy modernizacyjnej Służby Więziennej oraz programu “Praca dla więźniów”, który zwiększył zatrudnienie skazanych o 50%. Ponadto twórca Polskiego Instytutu Kryminologii oraz Akadami Penitencjarystyki i Kryminologii.

Przewodniczący Polskiej Rady Penitencjarnej i Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Poseł na Sejm RP VII i VIII Kadencji.  Twórca Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Autor Rejestru Pedofilów.  Autor reformy komorniczej w Polsce. B. przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. Wcześniej stowarzyszenie “Stop Korupcji”. Laureat nagrody „Polskiego Kompasu” przyznanej przez „Gazetę Bankową” za „walkę z mafią reprywatyzacyjną”.

Tygodnik Wprost przyznał mu dwukrotnie 10 miejsce na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków. Otrzymał tytuł „Człowieka Roku” na Opolszczyźnie za skuteczność w ściganiu inwestycji do regionu. Był samorządowcem. Radnym Opola V i VI kadencji. Przewodniczącym Klubu PiS oraz szefem Komisji Rewizyjnej.

Urodził się w Opolu. Rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich II RP. Ma żonę Anna i syna Radka.

Autor akcji „Ocalić bohaterów” broniącej ulice generała Augusta Fieldorfa „Nila”i czy Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.