Sesja poprawkowa roku akademickiego 2015/2016: 01.09.2016 – 15.09.2016:

Dzień adaptacyjny: 30 września 2016 (piątek)

Inauguracja roku: 4 października 2016 (wtorek)

Święto Uniwersytetu: 10 marca 2017 (piątek)

  • 03.10.2016 – 26.01.2017: okres zajęć dydaktycznych

31.10.2016: dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.12.2016 – 01.01.2017: przerwa świąteczna

27.01.2017 – 09.02.2017: sesja egzaminacyjna

10.02.2017 – 12.02.2017: przerwa międzysemestralna

13.02.2017 – 24.02.2017: sesja poprawkowa

  • W dniach 25 i 26 stycznia 2017 r. (środa i czwartek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek.
    W dniu Inauguracji (04.10.2016) przewidziane są tylko godziny rektorskie.

13.02.2017 – 09.06.2017: okres zajęć dydaktycznych

13.04.2017 – 19.04.2017: przerwa świąteczna

02.05.2017: dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2017 – 26.06.2017: sesja egzaminacyjna

04.09.2017 – 17.09.2017: sesja poprawkowa

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.