Ogłoszenie – Zarządzeniu nr 84/2020

Działając na podstawie wytycznych wskazanych w Zarządzeniu nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. tj. z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i metod przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej podjął decyzję o realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie STACJONARNEJ (tradycyjnej) w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego. Realizacja zajęć odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem (planem zajęć). Przebieg realizacji zajęć odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami i procedurami odnoszącymi się do sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
W uzasadnionych przypadkach realizacja zajęć możliwa będzie w formie zdalnej, po uprzednim ustaleniu z Dziekanem Wydziału. We wskazanych przypadkach zajęcia realizowane w formie zdalnej muszą odbywać się w czasie rzeczywistym, na co wskazuje §2 Zarządzenia nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
dr hab. Adam Drosik, prof. UO
Dziekan
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej