Obrony prac doktorskich

photo-1473445361085-b9a07f55608b

mgr Kamil Weber

Termin obrony: 28 wrzesień 2018 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat:Trwałość reżimu Kim Jong Una w obliczu współczesnych uwarunkowań polityki wewnętrznej i międzynarodowej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
promotor: dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO
promotor pomocniczy:  dr Nicolas Levi
recenzenci:
prof. dr hab. Waldemar Dziak, Instytut Studiów Politycznych PAN
dr hab. Tomasz Szymczyński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Stanisław Niewiński

Termin obrony: 10 lipca 2018 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: System polityczny a ewolucja modelu gospodarczego Chin po 1978 roku
promotor: dr hab. Elżbieta Trela-Mazur, prof. UO
recenzenci:
dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Stosunków  Międzynarodowych i Politycznych
Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk – Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

mgr Magdalena Adamska-Poszwa

Termin obrony: 26 czerwca 2018 r. godz. 10.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Polityka historyczna  Związku Wypędzonych (BUND DER VERTRIEBENEN, BdV) wobec problemu stosunków z Polską po roku 1989
promotor: prof. zw. dr hab. Lesław Koćwin
recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański – Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
dr hab. Adriana Dudek, Uniwersytet Wrocławski

mgr Łukasz Nita

Termin obrony: 15 czerwca 2018 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Azja Centralna w polityce mocarstwowej Chin na przełomie XX i XXI wieku
promotor: dr hab. Elżbieta Trela – Mazur, prof. UO
recenzenci:
dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Stosunków  Międzynarodowych i Politycznych
dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

mgr Bożena Wroniszewska-Drabek

Termin obrony: 12 czerwca 2018 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Specyfika polityczna Zagłębia Dąbrowskiego w świetle wyborów samorządowych w latach 1990-2014
promotor: dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO
promotor pomocniczy: dr Ewa Ganowicz
recenzenci:
dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Joanna Marszałek–Kawa, prof. UMK w Toruniu

mgr Maria Pobóg Lenatowicz

Termin obrony: 24 kwietnia 2018 r. godz. 13.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: “Aspiracje niepodległościowe Katalonii- determinanty, dylematy, perspektywy”
promotor: dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO
promotor pomocniczy: dr Wojciech Opioła
recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Jabłoński – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Małgorzata Myśliwiec – Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Sandra Bartczyszyn

Termin obrony: 18 kwietnia 2018 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: “E-learning w uniwersyteckim kształceniu politologicznym”
promotor: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak
promotor pomocniczy: dr Iwona Sobieraj
recenzenci:
dr hab. Lidia Pokrzycka, UMCS w Lublin
prof. dr hab. Stanisław Michalczyk – Uniwersytet Śląski

mgr Jacek Sobański

Termin obrony na dzień: 5 października 2017 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Ład międzynarodowy w polityce klimatyczno- energetycznej (na przykładzie konferencji stron UNFCCC-COPs)
promotor: dr hab. Aleksandra Trzcielińśka-Polus, prof. UO
promotor pomocniczy: dr Adam Ostolski
recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Puślecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. nadzw. dr hab. Beata Molo, prof. US – Krakowska Akademia A. Frycza Modrzewskiego

mgr Michał Niebylski

Termin obrony na dzień: 19 września 2017 r. godz. 10.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Dylematy ideologiczne polskich partii na początku XXI wieku
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zuba
recenzenci: prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

mgr Michał Radecki

Termin obrony na dzień: 16 grudnia 2016 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Proces wyłaniania przywódców w polskich partiach politycznych
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zuba
recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska – Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 26 października 2016 r. o godz. 12.00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Bujaka na temat: Śląskość jako przedmiot politycznych sporów w III RP.

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 28 października 2016 r. o godz. 12.00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Machnika na temat: Media społecznościowe w kreowaniu wizerunku polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2014.