Narodowe Centrum Nauki

„Wielokulturowość regionu a społeczeństwo obywatelskie i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim”.
Grant NCN nr 2015/19/D/HS5/02566. Więcej >>>