Najnowsze publikacje pracowników

Najnowsze publikacje pracowników Instytutu Politologii w latach 2014-2016:

Opozycja polityczna w Europie. Ujęcie porównawcze
Autor: Zbigniew Machelski
ISBN: 978-83-8085-020-0
Rok wydania: 2016

Media and Globalization. Different Cultures, Societies, Political Systems
Autor: Ilona Biernacka-Ligięza
ISBN: 978-83-7784-701-5
Rok wydania: 2015
Struktury terytorialne państwa
Autor: Zbigniew Machelski
ISBN: 978-83-7666-430-9
Rok wydania: 2015
Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau
Autor: Kisielewicz Danuta
ISBN: 978-83-61801-18-4
Rok wydania: 2015

Polityki publiczne w teorii i praktyce
Autor: Choroś Błażej, Niebylski Michał (red. nauk.)
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-8019-102-0

Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej
Autor: Opioła Wojciech, Popiołek Malwina (red. nauk.)
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-8019-097-9

Procesy dezintegracyjne we współczesnym świecie
Autor: Galewska Iwona, Kusztal Aleksandra (red. nauk.)
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-8019-098-6

Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi
Autor: Kisielewicz Danuta,i Trzcielińska-Polus Aleksandra (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7395-628-5
Rok wydania: 2014

Śląsk – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej
Autor: Riedel Rafał (red. nauk.)
ISBN: 978-83-940992-0-6
Rok wydania: 2014

Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia (STUDIA I MONOGRAFIE NR 508)
Autor: Czapnik Sławomir
ISBN: 978-83-7395-608-7
Rok wydania: 2014

Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Analiza ról prezydencji w okresie przejściowym. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 504)
Autor: Rafał Riedel
ISBN: 978-83-7395-598-1
Rok wydania: 2014
Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską, (STUDIA I MONOGRAFIE NR 496)
Autor: Kusztal Aleksandra
ISBN: 978-83-7395-580-6
Rok wydania: 2014