Najnowsze publikacje pracowników

Administracja publiczna. Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO
Autor: R. Plecka, E. Ganowicz, P. Rutkowska (red. nauk.)
ISBN: 978-83-8019-694-0
Rok wydania: 2018

 

 

 

Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Dylematy państw Europy Środkowo-Wschodniej
Autor: G. Haber, O. Krayjevska, B. Wroniszewska 
ISBN: 978-83-7395-798-5 
Rok wydania: 2018

 

 

 

Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana
Autor: Sławomir Czapnik
ISBN: 978-83-7395-775-6
Rok wydania: 2018

 

 

 

Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy
Autor: Barbara Curyło, Wojciech Opioła (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7395-720-6
Rok wydania: 2016

 

 

 

Hiszpańska wojna domowa w polskich dyskursach politycznych. Analiza publicystyki 1936-2015
Autor: Wojciech Opioła
ISBN: 978-83-7395-702-2
Rok wydania: 2016

 

 

 

Oblicza pojednania. Faces of Reconciliation
Autor: Joanna Kulska
ISBN: 978-83-7395-727-5
Rok wydania: 2016

 

 

 

Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana
Autor: Sławomir Czapnik, Aleksandra Kusztal (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7395-676-6
Rok wydania: 2016

 

 

 

Opozycja polityczna w Europie. Ujęcie porównawcze
Autor: Zbigniew Machelski
ISBN: 978-83-8085-020-0
Rok wydania: 2016