mgr Radosław Święs

Asystent – Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Kontakt: Collegium Civitas pokój 305
telefon: (77) 452 74 73 (z sieci UO: 7473)
e-mail: rs@uni.opole.pl

W zainteresowaniach badawczych koncentruje się wokół mediów, prasoznawstwa, polityki USA i historii Polonii amerykańskiej. Obecnie prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: polityka zagraniczna USA, „Społeczeństwo, polityka i demokracja w USA” (translatorium języka angielskiego), formy i gatunki dziennikarskie. Pracuje nad pracą doktorską na temat polskiej prasy w Stanach Zjednoczonych.
Jest członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, The American Association of the Friends of Kosciuszko at West Point, Inc., The Archives of American Art, The Polish Museum of America.

W 2003 r. ukończył politologię ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Opolskim, broniąc pracę magisterską na temat reportażu wojennego.
Już w trakcie studiów, jako dziennikarz, współpracował z „Nową Trybuną Opolską”. Przez dwa lata był też redaktorem naczelnym miesięcznika studenckiego „Galopada”, którego był założycielem. W 2002 r. otrzymał stypendium nowojorskiego „Nowego Dziennika”, największej polskojęzycznej gazety w Ameryce. Z jej redakcją związany jest do dziś. To właśnie „Nowy Dziennik” przyznał mu kolejne stypendium w latach 2003-2004. W jego trakcie rozpoczął badania naukowe pod rozprawę doktorską. W czasie pięcioletniego zamieszkiwania w Nowym Jorku publikował w licznych tytułach, m.in.: Miesięcznik „Odra”, „Nowoje Russkoje Słowo”, „Polska Gazeta”, „Super Express”, „Weteran”, „Kurier Plus”, TV Antenna. W latach 2007-2008 zatrudniony był na stanowisku starszego reportera w nowojorskiej gazecie „Polski Dzień”. Występował też w roli eksperta w sprawach polonijnych na falach „Radia Rytm”. Pomagał w nagrywaniu materiału dla TV Polonia, oraz współtworzył film dokumentalny na temat honorowania pamięci Tadeusza Kościuszki w West Point. We wrześniu 2008 r. został wyróżniony w konkursie Senatu RP za reportaż o polskich bezdomnych w Nowym Jorku. W naukowym dorobku ma pracę pt. „Bezpieczeństwo dziennikarzy w rejonach konfliktów zbrojnych. Sytuacja prawna, problemy, statystyki”; W: „Wojna w mediach” – książce z międzynarodowej konferencji naukowej wydanej przez Uniwersytet Opolski w 2007 r. Konferencja odbyła się w dniach 11-12 października 2006 r.