mgr Patryk Jaki

Współpracownik – Pracownia Polityki Bezpieczeństwa

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji, radny Opola V i VI kadencji. Wcześniej – stowarzyszenie Stop Korupcji.

Ukończył Uniwersytet Wrocławski i program dla menagerów IESE Business School w Barcelonie. Ukończył też szkolenie na Sam Houston State University.

Przewodniczący Polskiej Rady Polityki Penitencjarnej oraz twórca reformy systemu Służby Więziennej. Przeprowadził przez Sejm pierwszą po 1989 r. ustawę modernizacyjną Służby Więziennej.

Twórca Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Przewodniczący Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego. Autor ustawy zwiększającej ochronę nad zwierzętami.

Inicjator projektu tzw. Rejestru Pedofilów oraz programu rządowego „Praca dla więźniów”, który o 50 procent zwiększył zatrudnienie skazanych w Polsce.

Przewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Twórca Polskiego Instytutu Kryminologii. Został również pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości do spraw wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego i przeprowadził reformę tego systemu.

Przewodniczący międzyresortowego zespołu ds. opracowania zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym.
Był autorem nowelizacji wprowadzającej zakaz odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny.

Laureat nagrody „Polskiego Kompasu” przyznanej przez „Gazetę Bankową” za „walkę z mafią reprywatyzacyjną”. Tygodnik Wprost przyznał mu 10. miejsce na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków. Otrzymał tytuł „Opolanina Roku 2017” w plebiscycie „Nowej Trybuny Opolskiej” za skuteczne ściąganie dużych inwestycji do regionu.

Pomysłodawca i przewodniczący komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie liczby obowiązkowych lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Były wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wolnego rynku.

Siedem lat kierował stowarzyszeniem „Młodzi Konserwatyści”, którego członkowie organizowali większość życia patriotycznego w regionie opolskim. Inicjowali m.in. budowę pomnika Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego, ronda Płk. Kuklińskiego, budowę największej biało-czerwonej flagi czy ustanowienia 1 marca ogólnopolskim dniem Żołnierzy Wyklętych. Patryk Jaki był inicjatorem uchwały Sejmu RP rehabilitującej pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, przyjętej przez Sejm w 10. rocznicę jego śmierci czyli 21 lutego 2014 r .

Autor publikacji naukowej pt. „Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym”.

Prywatnie: ma żonę Anię i 3-letniego syna Radka.

Hobby: sport