mgr Ludmiła Kaszko

Asystent – Katedra Stosunków Międzynarodowych

Mgr Ludmiła Kaszko jest absolwentką Uniwersytetu Slawistycznego w Kijowie na kierunku Stosunki międzynarodowe(2006) oraz Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia (2007). W Instytucie Politologii pracuje na stanowisku asystenta oraz starszego referenta przy Centrum Partnerstwa Wschodniego (2012). Zajmuje się rekrutacją cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego.
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • polityka wschodnia Unii Europejskiej
 • integracja europejska
 • stosunki międzynarodowe
Książki redagowane:

 • Kaszko Ludmiła ( red. ): Dylematy polityki Ukrainy w procesie integracji z Unią Europejską, 2016, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-65266-05-7, 174 s.

Rozdziały w monografiach:

 • Kaszko Ludmiła: Challenges of Consolidation of European Identity, w: Europe of the wary : new communication and information order for Reduction of tension within the United Europe / Piątkowska-Stepaniak Wiesława ( red. ), Open Europe, vol. 1, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 9788373956223, ss. 61-72
 • Kaszko Ludmiła: Rosyjskie i ukraińskie stereotypy z polskiej i wschodniej perspektywy (ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania NATO), w: Między historią a polityką : Śląsk w przestrzeni europejskiej : studia i szkice dedykowane profesorowi Edmundowi Nowakowi / Kisielewicz Danuta, Trzcielińska-Polus Aleksandra ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 9788373956285, ss. 215-227
 • Kaszko Ludmiła: Wsparcie Polski na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej, w: Dylematy polityki Ukrainy w procesie integracji z Unią Europejską / Kaszko Ludmiła ( red. ), 2016, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-65266-05-7, ss. 6-17
 • Kaszko Ludmiła: Wstęp, w: Dylematy polityki Ukrainy w procesie integracji z Unią Europejską / Kaszko Ludmiła ( red. ), 2016, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-65266-05-7, ss. 5-5
 • Skochko Ludmiła, Oskołok Walentyna: Polska – Ukraina: realizacja wizji Jerzego Giedroycia, w: Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego / Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Masnyk Marek ( red. ), 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 9788373953055, ss. 41-50

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Kaszko Ludmiła, Kozachok Iryna: Perspective of aviation as one of the elements of Ukraine`s national security of Ukraine on the way to NATO, w: Naukovі Pracі Nacіonalnogo Avіacіjnogo Unіversitetu. Serіja: Juridičnij Vіsnik. Povіtrjane і kosmіčne pravo, Kiïv: Nacіonalnij avіacіjnij unіversitet / Kyiv: National aviation university, nr 4, 2016, ss. 22-26

Artykuł w czasopismach naukowych z listy ministerialnej B

 • Людмила Скочко, Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини», НАТО: стан та перспективи розвитку співробітництва, 2018 р.

z roku 2018 wydane internetowe w : https://haqqin.az/news/125477 oraz https://yenicag.ru/lyudmila-kashko-polsha-ochen-pomogla-u/  oraz http://www.novoye-vremya.com/w131236/…/#.WxaPEkxuKUl

Stypendystka im. Bolesława Wierzbiańskiego (2006) – Stypendium im. Bolesława Wierzbiańskiego przyznawane jest studentom Uniwersytetu Opolskiego pochodzącym z Białorusi i Ukrainy, przez fundację jego imienia. Stypendium ma na celu pomoc finansową wybitnej młodzieży z wyżej wymienionych krajów, dzięki, której mogą one realizować swoje marzenia edukacji na naszej uczelni.

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym:

 • członek w Polskim Towarzystwie Geopolitycznym od 2017 r.;
 • QSIU: QS Global Academic Survey (QS World University Ranking);
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu
 • współpraca ze stowarzyszeniem Polska-Wschód, Odział w Opolu, Urząd miasta Opole (III sektor)

Działania na rzecz regionu, współpraca z jednostkami samorządowymi:

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie oraz w Kluczborku, współpraca w zakresie:

 1. współudziału w projektach o charakterze edukacyjno-wychowawczym;
 2. organizowania i prowadzenia wspólnych olimpiad, konferencji, konkursów, projektów, spotkań, seminariów, szkoleń, propagujących przedsięwzięcia w zakresie nauki oraz kultury dzieci i młodzieży;
 3. umożliwienia odbywania staży i praktyk studenckich w Zespole Szkół w Prószkowie oraz w Kluczborku;
 4. promocji oferty edukacyjnej naszego Instytutu;
 5. prowadzenia wspólnych działań naukowych.
 • Społeczeństwo, gospodarka i kultura krajów postradzieckich
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Wschodnia polityka NATO
 • Geopolityka
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Kontakt: DS „Niechcic”, pok. 7.
telefon: 77 / 452 74 78 (z sieci UO: 7478)
e-mail: lkashko@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.