mgr Arkadiusz Wiśniewski

Asystent – Katedra Systemów Politycznych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 303
telefon: (77) 452 74 71 (z sieci UO: 7471)

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, kierunków: Politologia (studia magisterskie) i Administracja (licencjat) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Opolskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki współczesnych doktryn politycznych (w szczególności rodziny doktryn liberalnych), samorządu terytorialnego w Polsce oraz zagadnień związanych z transformacją ustrojową
w Polsce (głównie tematyką przekształceń własnościowych w tym okresie). Ponadto systematycznie prowadzę badania związane z opozycja polityczna w PRL.

Dorobek naukowy zawiera się w kilku publikacjach:

  • Idea „kapitalizmu ludowego” w III RP, [w:] Idee – Instytucje- Demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, pod redakcją Lecha Rubisza, Toruń 2006
  • Czasopismo naukowe UO Dyskurs – recenzja naukowa książki J. Kuronia Rzeczpospolita dla moich wnuków (2005 r.)
  • Czasopismo naukowe UO Dyskurs – artykuł pt. Popkulturyzacja polityki (2005 r.)

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z współczesnych doktryn politycznych, historii instytucji politycznych, wstępu do nauki o polityce, prawa samorządu terytorialnego, elementów prawa administracyjnego, wstępu do teorii państwa i prawa, opozycji politycznej w PRL, teorii polityki.