Laboratorium demokracji. Polsko-ukraińskie spotkanie młodych – dzień 1 i 2

W ramach działania pt. „Lepsza przyszłość – program rozwoju współpracy polsko-ukraińsko-białoruskiej”, współfinansowanego ze źródeł Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018″ od poniedziałku realizowany jest w Opolu projekt pt. „Laboratorium demokracji. Polsko-ukraińskie spotkanie młodych”. Organizatorami projektu są: Instytut Politologii UO, Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie Akademicki Klub Biznesu oraz Fundacja Semper Avanti Opole.

W poniedziałek i we wtorek (5-6 listopada) młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Politologii. W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia z zakresu m.in. dobrego rządzenia (good governance), polityki antykorupcyjnej, negocjacji międzynarodowych czy polityki regionalnej.

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

 

 

Laboratorium demokracji. Polsko-ukraińskie spotkanie młodych – dzień 3

W środę (7 listopada), a więc trzeciego dnia realizacji projektu pt. „Laboratorium demokracji. Polsko-ukraińskie spotkanie młodych” młodzież przeniosła się do Sali Orła Białego, w której zazwyczaj odbywają się posiedzenia Sejmiku Województwa Opolskiego, aby wziąć udział w symulacji debaty międzynarodowej. Młodzież uczestnicząca w projekcie wcieliła się w rolę członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i została podzielona na 5 komisji:

– Spraw zagranicznych i dyplomacji

– Prawa i Praw człowieka

– Migracji, uchodźców i osób prześladowanych

– Kultury, nauki, edukacji i mediów

– Proceduralna

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektów rezolucji dotyczących następujących kwestii:

  1. a) Młodzi obywatele Europy. Jak zwiększać zaangażowanie obywatelskie młodzieży i poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej?/
  2. b) Przeciwdziałanie mowie nienawiści wśród młodzieży
  3. c) Integracja migrantów i wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym
  4. d) Wsparcie wszechstronnego rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży
  5. e) Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży i dostępu do uczestnictwa w procesach decyzyjnych

Młodzież z Polski i Ukrainy wspólnie próbowała rozwiązań ważne problemy dla demokracji, przyszłości Europy i młodych ludzi. Znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem.

Projekt współfinansowany ze źródeł Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018″. Organizatorami projektu są: Instytut Politologii UO, Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie Akademicki Klub Biznesu oraz Fundacja Semper Avanti Opole.

View More

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”