Wykaz uruchamianych kursów ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego:

  • KZ-02-04-000080 – ! Najlepsze seriale
  • KZ-02-04-000058  – Amerykańskie seriale
  • KZ-02-04-000082 – Uchodźcy w Polsce i Europie

Studenci którzy nie zapisali się w terminach ustalonych przez uczelnię mogą skorzystać z „ręcznego” dopisania się na kursy

Co należy zrobić aby zapisać się na kurs po terminie zapisu elektronicznego?

  • Należy znaleźć kurs na którym są jeszcze wolne miejsca i uzyskać zgodę prowadzącego o wpisanie na listę.
  • Wypełnić formularz i dostarczyć go do Instytutowego Koordynatora mgra Tomasza Paradowskiego, pok. 310 Collegium Civitas, e-mail: paradowski@uni.opole.pl.

Wolne miejsca na kursy ogólnouczelniane (semestr letni 2019/2020 – oferta Instytutu Nauk o Polityce i Administracji)
  • KZ-02-04-000082 – Uchodźcy w Polsce i Europie

Najczęściej zadawane pytania: