Na tej stronie zamieszczane będą komunikaty w zakresie organizacji kształcenia w okresie zawieszenia zajęć na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. Bieżące informacje dostępne będą również na Facebooku na profilu: Instytut Politologii UO, a także na głównej stronie Uniwersytetu Opolskiego.


1. Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego

Czytaj dalej

2. Godziny pracy dziekanatu Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacje Społecznej w okresie zawieszenia zajęć

Czytaj dalej

3. Szczegóły dotyczące sposobu realizacji zajęć w okresie kwarantanny na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej – aktualizacja 29.03 godz. 20:00

Pobierz

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 50/2020 w sprawie zmiany organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej ogłasza, iż zajęcia do końca semestru letniego 2019/2020 prowadzone będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Konsultacje pracowników Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej od 13.03.2020

Czytaj dalej