praca-dyplomowa

Kliknij i zapoznaj się z ofertami pracy na Uniwersytecie Opolskim

2021

Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (aplikowanie do: 31.12.2021r.)

Konkurs na stanowisko referenta w Dziekanacie Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej (aplikowanie do: 10.11.2021r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji  (24.05.2021 r.)

2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji  (15.06.2020 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji  (09.01.2020 r.)

2019

Konkurs na stanowisko pracy sekretarza redakcji w czasopiśmie “Pogranicze. Polish Borderlands Studies” (1/3 etatu)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii (04.04.2019 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Politologii (04.04.2019 r.)

2018

Konkurs na stanowisko starszy wykładowca  w Instytucie Politologii (17.12.2018 r.)

Konkurs na stanowisko doktoranta / Scholarship position (14.11.2018)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii (12.09.2018 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii (23.04.2018 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Politologii (23.04.2018 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii (23.04.2018 r.)

2017

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendystę(English version)  (17.11.2017 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii (06.09.2017 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii (19.05.2017 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Politologii (19.05.2017 r.)

2016

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii (15.12.2016 r.)