Ogólnowojewódzki konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym i Unii Europejskiej pt. „Opolskie Gwiazdy Europy”

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego organizuje w tym roku ogólnowojewódzki konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym i Unii Europejskiej pn. „Opolskie Gwiazdy Europy”.

 Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) z terenu województwa opolskiego zainteresowanej problematyką społeczno-polityczną, samorządową i europejską. Jego celem jest szeroko rozumiana popularyzacja wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego, jego struktur i zasad funkcjonowania.

Konkurs składa się z II etapów, I etap (szkolny) odbędzie się 4 listopada 2019 r.:, II etap (wojewódzki) – 25 listopada 2019 r.

I etap będzie realizowany w szkołach województwa opolskiego.

II etap zostanie przeprowadzony w budynku Collegium Civitas, przy ul. Katowickiej 89 w Opolu.

Laureaci konkursu otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe.

Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego oraz Opolski Kurator Oświaty.

Projekt realizowany jest w ramach małych grantów dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe, finansowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Etap I – wewnątrzszkolny (eliminacje) jest przeprowadzany  w szkołach uczestników. Odbywa się we wszystkich uczestniczących szkołach w tym samym terminie, tj. 4 listopada 2019 r. o godz. 9.00.

 Szczegółowe informacje o konkursie zawiera Regulamin konkursu (pobierz).

Informacji na temat konkursu udziela:

Warunki uczestnictwa:

  • Chętni zgłaszają swój udział w Konkursie wypełniając Kartę zgłoszenia (pobierz).
  • Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przekazać nauczycielowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie etapu I w danej szkole.
  • Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie I etapu konkursu, przekazują drogą elektroniczną do Instytutu Politologii UO imienną listę uczestników z danej szkoły – do 18 października br. (pobierz).