Konferencje naukowe

ISSUES OF REGIONAL POLITICS IN AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE

The international seminar organized by the Institute of Political Science will take place on 15th – 16th May 2018 in Kamień Śląski. During the seminar we would like the participants to share with others their research proposals/ideas or findings from currently conducted research, thus those participating are asked to prepare 20-25 minutes presentation/speech. However, the very essence of the meeting is discussion and exploration of the presented research on regional issues. We believe that having researchers of different cultural backgrounds, however with a similar scholarly attention focused on the regional and local realities will provide a new, interesting insight into the issues of regional politics.

The aims of the seminar:

 • comparing views on issues of regional politics between representatives of different parts of the
  world
 • presenting and discussing proposals of the new research projects and findings from already
  conducted research to an international body of researchers
 • discussing possible research cooperation and exploring new research ideas

The main topics of the seminar:

 • sustainable development at the regional and local level
 • contemporary challenges of urban politics and methods of coping with them
 • quality of regional and local governance
 • identity and politics in the borderland regions
 • regional self-government as an actor in international relations

The participation in the seminar is free of charge. Participants are responsible for their own travel arrangements. Those interested in participation are requested to send the topics of their presentation/speech till 15th of April to: bczepil@uni.opole.pl.

Conference’s Organizing Committee
dr Barbara Curyło
dr Bartosz Czepil bczepil@uni.opole.pl
dr Joanna Kulska jkulska@uni.opole.pl


ZADANIA PUBLICZNE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I ICH REALIZACJA PRZEZ NGO

Fundacja Wpierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają na V Międzynarodowa Konferencję Naukową z cyklu Administracja publiczna. Tym razem tematem przewodnim będą: Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO.

Termin konferencji: 16-17 marca 2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem, na adres: konfernecja.adm.ngo@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł

Opłatę konferencyjna w wysokości 500 zł należy uiścić przelewem bankowym do dnia 15 lutego 2017 roku na konto: Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza Kredyt Bank O. w Toruniu 48 1500 1751 1217 5005 0496 0000 z dopiskiem: „Konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.

Kierownik naukowy konferencji z Instytutu Politologii:
dr Ewa Ganowicz

Sekretarze konferencji z Instytutu Politologii:
mgr Bożena Wroniszewska 


rować będzie prof. dr hab. Filip Pierzchalski.