Konferencje naukowe

SZTUKA JAKO FORMA DEBATY PUBLICZNEJ W POLSCE – 17 listopada 2016 r.

 

ZADANIA PUBLICZNE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I ICH REALIZACJA PRZEZ NGO

Fundacja Wpierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają na V Międzynarodowa Konferencję Naukową z cyklu Administracja publiczna. Tym razem tematem przewodnim będą: Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO.

Termin konferencji: 16-17 marca 2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem, na adres: konfernecja.adm.ngo@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł

Opłatę konferencyjna w wysokości 500 zł należy uiścić przelewem bankowym do dnia 15 lutego 2017 roku na konto: Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza Kredyt Bank O. w Toruniu 48 1500 1751 1217 5005 0496 0000 z dopiskiem: „Konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.

Kierownik naukowy konferencji z Instytutu Politologii:
dr Ewa Ganowicz

Sekretarze konferencji z Instytutu Politologii:
mgr Bożena Wroniszewska