Jakość kształcenia

W Instytucie Politologii UO wprowadza się zbiór zasad wewnętrznego systemu jakości kształcenia, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzenia Rektora UO z dnia 17.11.2014 r.

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia Instytutu Politologii

Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim

Skład Zespołu Jakości Kształcenia WNoPiKS UO:

 • mgr Sabina BARANIEWICZ-KOTASIŃSKA (odpowiedzialna za: DZiKS)
 • dr Bartosz CZEPIL (SM)
 • dr hab. Adam DROSIK, prof. UO (Dziekan)
 • dr Grzegorz HABER (Z-ca Dziekana)
 • mgr Małgorzata KONDZIELA (sprawy administracyjne)
 • dr Bartosz MAZIARZ (przewodniczący Zespołu, BM)
 • dr Marek MAZURKIEWICZ (ZP)
 • dr Michał NIEBYLSKI (PR)
 • dr Wojciech OPIOŁA (Z-ca Dyrektora)
 • mgr Justyna Więckowska (USOS)
 • dr Magdalena OZIMEK-HANSLIK (POL)
 • dr Ewa SKRABACZ (studia doktoranckie)

 

ARCHIWUM

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku:

Programy studiów >>>

Karty przedmiotów dla kierunku: