dr Grzegorz Haber

Zastępca Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Adiunkt – Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych ​

Administrator nauki i specjalista w zakresie zarządzania projektami. Od wielu lat związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2016 roku obronił dysertację doktorską pt. “Nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej. Wyzwania dla teorii i praktyki politycznej”. Ekspert ds. oceny unijnych projektów NCBiR oraz RPO WO, WM i WW. Współpracownik organizacji pozarządowych oraz biznesu i administracji publicznej.

ORCID: 0000-0002-6094-2492

 

  • zarządzanie w teorii i praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania miastem
  • teoria projektowania społecznego
  • problemy społeczno-polityczne państw Ameryki Łacińskiej

Academia
Research Gate

  • TeamWork & TeamManagement
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie zespołem
  • Teoria projektowania
Collegium Civitas, pokój 11
telefon: (77) 452 74 98 (z sieci UO: 7498)
e-mail: grzegorz@haber.edu.pl
site: http://www.haber.edu.pl

Social media:
Facebook (@HaberGrzegorz)
Twitter (@HaberGrzegorz)
Linked-in (@grzegorz-haber)

Kontakt w języku polskim i angielskim.