GRANTY NCN PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI:

Determinanty i Dynamika Zróżnicowanej Integracji w (Post)Brexitowej Europie
Grant NCN: OPUS umowa nr 2020/37/B/HS5/00230
Wykonawca: dr hab. Rafał Riedel, prof. UO
Czas realizacji: 2021-2024

Wybory niekonkurencyjne do rad gmin jako specyfika demokracji na poziomie lokalnym w Polsce
Grant NCN: MINIATURA 3- 2019/03/X/HS5/00041
Wykonawca: dr Marek Mazurkiewicz
Czas realizacji: 2019-2020

Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim
Grant NCN nr 2016/23/B/HS5/03750
Zespół: prof. Krzysztof Zuba (kierownik), dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, dr hab. Anna Pacześniak, dr Błażej Choroś (wykonawcy), mgr Kamil Weber (stypendysta)
Czas realizacji: 2017-2020

Wielokulturowość regionu a społeczeństwo obywatelskie i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim
Grant NCN nr 2015/19/D/HS5/02566
Zespół: dr Wojciech Opioła (kierownik), dr Bartosz Czepil (wykonawca)
Czas realizacji: 2016-2018