GRANTY NCN PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU POLITOLOGII:

Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim
Grant NCN nr 2016/23/B/HS5/03750
Zespół: prof. Krzysztof Zuba (kierownik), dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, dr hab. Anna Pacześniak, dr Błażej Choroś (wykonawcy), mgr Kamil Weber (stypendysta)
Czas realizacji: 2017-2020

Wielokulturowość regionu a społeczeństwo obywatelskie i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim
Grant NCN nr 2015/19/D/HS5/02566
Zespół: dr Wojciech Opioła (kierownik), dr Bartosz Czepil (wykonawca)
Czas realizacji: 2016-2018