Granty MSZ

GRANTY MSZ Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLITOLOGII:

Lepsza przyszłość – program rozwoju współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej
Grant MSZ uzyskany w ramach konkursu “Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”
Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Akademicki Klub Biznesu
Partnerzy: Instytut Politologii UO, Województwo Opolskie, Stowarzyszenie Semper Avantii Opole
Czas realizacji: 1 sierpnia – 30 listopada 2018