GRANTY MSZ Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI:

Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii
Grant MSZ uzyskany w ramach konkursu “Edukacja globalna 2018”
Podmiot realizujący: Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych – HumanDoc
Partnerzy: Instytut Politologii UO
Czas realizacji: 2018 – 2019

Lepsza przyszłość – program rozwoju współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej
Grant MSZ uzyskany w ramach konkursu “Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”
Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Akademicki Klub Biznesu
Partnerzy: Instytut Politologii UO, Województwo Opolskie, Stowarzyszenie Semper Avantii Opole
Czas realizacji: 1 sierpnia – 30 listopada 2018