dr hab. Ewa Ganowicz, prof. UO

Head of Department of Regional Studies

Political scientist, graduated from the Silesian University in Katowice, where she earned PhD in political science in 2003 (PhD thesis: German minority in the local and regional politics of Opolskie Province). 

ORCID

 

 • Local democracy in Poland
 • self-government
 • national minorities in Central and Eastern Europe
 • regionalism
 • Ewa Ganowicz, (w:) Społeczeństwo i polityka. Doświadczenia i wyzwania. Księga dedykowana Profesorowi Alfredowi Lutrzykowskiemu, red. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Popławski, 2015; Referendum lokalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego. Analiza przekrojowa instytucji Referendum Lokalnego w Polsce od 2002 do 2014 r., s. 179-218.
 • Ewa Ganowicz, (w:) Samorząd powiatowy w Polsce. Struktura, zadania, wybory, red. Roman Kotapski, Wrocław 2015; Podmioty rywalizacji politycznej w wyborach do rad powiatów w województwie opolskim w latach 2002-2014, s. 181-198.
 • Ewa Ganowicz, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce a bezpieczeństwo państwa, 2015, tom 10, s. 165-182.
 • Ewa Ganowicz, An overview of attitude towards selected aspects of electoral programs of Polish political groups taking part in the 2014 elections to the European Parliament, 2016, tom. XXIII, no. 1, s. 43-84.
 • Ewa Ganowicz, Mniejszość niemiecka w polityce lokalnej regionu pogranicza na Opolszczyźnie, 2016, tom 4, nr 2, s. 247-262.
 • Ewa Ganowicz, Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej Polskiej, 2016, tom 20, s. 141-157.
 • Ewa Ganowicz, Wojciech Opioła, Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego, Poznań, 2017
 • Ganowicz E., Rubisz L., (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Toruń 2008.
 • Ganowicz E, Wroniszewska B., Polish Political Science Yearbook, A Borderland and the Local Authority,
 • Ganowicz, Przegląd Politologiczny, Idea samorządności w Polsce – próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym.
 • 25 lat demokracji lokalnej w województwie opolskim i kraju ołomunieckim – etap I. Role: project leader.
 • Lepsza przyszłość – program rozwoju współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej. Financed by Polish Ministry of Foreign Affairs.
 • Theory of democracy
 • Public administration
 • Nations and national minorities
 • Self-government and local democracy
 • Local communities
 • Political systems
 • Introduction to Social Research

Collegium Civitas building; room 303
tel: +48 77 452 74 71
e-mail: eganowicz@uni.opole.pl

Contact in Polish, Russian and English