Tytuł grantu: Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii

Nr projektu EG2018/0436/NGO/M
Zespół ekspertów z ramienia IP: dr Adam Drosik, dr hab. Kamil Minkner, dr Grzegorz Haber, dr Bartosz Maziarz, mgr Sabina Baraniewicz-Kotasińska
Czas realizacji: 2018 – 2019
Kwota dofinansowania: 123 300 zł (I moduł), 183 250 zł (II moduł)

Projekt obejmuje opracowanie merytoryczne i wprowadzenie na stałe do siatek nauczania dwóch specjalności z zakresu edukacji globalnej dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na dwóch kierunkach prowadzonych przez Instytut Politologii:

  • Politologia: utworzenie specjalności Global Studies,
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: utworzenie specjalności Komunikacja i film w globalnym świecie.

Studenci będą mogli rozpocząć kształcenie na innowacyjnych specjalnościach już od roku akademickiego 2019/2020. Programy specjalności opracowane przez ekspertów uwzględniają najważniejsze kwestie dotyczące problemów globalnych, jak np. problem wody oraz żywności czy problematykę zrównoważonego rozwoju z perspektywy nauki o polityce oraz nauki o mediach, jak i specyfikę regionalną, odnoszoną głównie do obszarów tzw. Globalnego Południa.

Ponadto, projekt zakładał przygotowanie merytoryczne i doszkolenie kadry akademickiej do prowadzenia na wysokim poziomie zajęć merytorycznych z zakresu edukacji globalnej. W tym celu:

  • program specjalności został skonfrontowany podczas wyjazdu studyjnego z doświadczeniami wykładowców NLA University College w Kristiansand w Norwegii, którzy tworzyli i prowadzą podobne studia;
  • w Instytucie Politologii zorganizowano spotkania i warsztaty z praktykami pracującymi w krajach Globalnego Południa;
  • eksperci przygotowujący program specjalności odbyli wyjazd studyjny do Jordanii: wizyta w obozie dla uchodźców w Zaatari, poznanie lokalnych organizacji pracujących z uchodźcami miejskimi, spotkanie na Uniwersytecie w Ammanie oraz ze specjalistą do spraw mniejszości uchodźczych, to tylko część doświadczeń, które razem z zagłębieniem w literaturę wpłynęły na treść nowych specjalności.

Celem projektu będzie również wydanie podręcznika z zakresu problematyki Global Studies.

Zobacz opis projektu na stronie fundacji HumanDoc.