Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby, które wiedzą, że w przyszłości będą:

  • dziennikarzami;
  • specjalistami od komunikacji społecznej.

Wyposażymy Ciebie w ogólne wykształcenie. Dowiesz się o podstawowych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji, organizacji i grup (z dyscyplin i dziedzin: nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Ponadto poznasz najistotniejsze podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów), które wykorzystasz w praktyce. Cały program studiów wyposażony został w konkretne moduły, skoncentrowane na uzyskiwaniu przez Ciebie umiejętności i kompetencji. Zwróć szczególną uwagę na możliwość wykorzystywania wiedzy w praktyce podczas warsztatów dziennikarskich realizowanych w czterech formach: radio, TV, prasa i Internet oraz pracowni specjalistycznych.

Dostępne moduły, które możesz wybrać w zależności od własnych zainteresowań na kolejnych semestrach studiów dziennikarskich:

  • KOMUNIKACJA I FILM W GLOBALNYM ŚWIECIE*,
  • DZIENNIKARSTWO PRASOWE,
  • DZIENNIKARSTSO RADIOWO-TELEWIZYJNE,
  • PUBLIC RELATIONS I REKLAMA.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe.

Studenci mają do wyboru jeden moduł, z czterech zaproponowanych poniżej:

  • komunikacja i film w globalnym świecie*,
  • dziennikarstwo prasowe,
  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne,
  • public relations i reklama

W gronie wykładowców są dziennikarze mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także specjaliści od reklamy i Public Relations. Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo.

Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni „Radio Sygnały”. Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w piśmie „Gazeta Studencka”.

W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Instytut Politologii UO podpisał umowy o współpracy z wieloma podmiotami, dzięki czemu wielu studentów podejmuje pracę w redakcjach i agencjach już w trakcie studiów!

 

*Opcja ta została przygotowana w ramach projektu współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Więcej na ten temat>>

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Kole Naukowym Politologów, Kole Naukowym Brytanistów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Studenci biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediów oraz w wyspecjalizowanych agencjach zajmujących się komunikacją społeczną i marketingiem. Będziesz w stanie swobodnie funkcjonować na rynku nowych mediów. Nasi absolwenci pracują w najważniejszych redakcjach rozsianych po całym kraju; swobodnie kreują przekaz informacji, który codziennie trafia do setek tysięcy odbiorców. Dołącz do nas już dziś!