Dyplomatorium

Finis coronat opus”

DYPLOMATORIUM 2019, czyli uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia – w tym program Europa Master, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie informacją w nowych mediach odbędzie się 7.12.2019 r. (sobota) o godz. 14:00 w Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, sala Józefa Kokota (parter – s. 20). 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24 listopada 2019 r. na adres: skrabacz@gmail.com 
(zgłoszenie deklaracji uczestnictwa gwarantuje możliwość zakupu biretu z logotypem UO)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby, które zamierzają wziąć udział w DYPLOMATORIUM 2018 powinny:

 1. przybyć na uroczystość ok. 60 minut wcześniej;
 2. posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem;
 3. ubrać togę i biret (koszt wypożyczenia togi – 10 zł, zakup biretu z logotypem Uniwersytetu Opolskiego – 25 zł);
 4. osoby, które odebrały oryginał dyplomu dostarczają go przed uroczystością dr Ewie Skrabacz (pok. 12).
 5. dotyczy osób, które nie odebrały dyplomu:
 • Dziekanat czynny (oprócz piątku) w godz. 11:00-14:00, pok. 13 , ul. Katowicka 89.
 • 7.12.2019 r. (sobota) można odebrać dyplom.
  Dyżur w dziekanacie  w godz. 12:30 – 13:30.
 • Do odbioru dyplomu wymagane jest dostarczenie:
  • wypełnionej karty obiegowej
  • legitymacji studenckiej

 

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej serdecznie zaprasza absolwentów wraz z osobami towarzyszącymi