dr Rafał Tkacz

Doktor nauk o polityce, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: administracja (studia magisterskie) oraz politologia (studia magisterskie). Pracę doktorską pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Zuby nt. “Specyfika wyborcza Śląska Opolskiego” obronił w 2015 roku. Od 2006 roku jest Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.