dr Lukáš Vomlela

politolog, pracownik Instytutu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej, Wydziału Polityk Publicznych w Opawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Sekretarz redakcji wydawanego w naszym Instytucie czasopisma naukowego Border and Regional Studies. W pracy badawczej zajmuje się systemami politycznymi, transformacją ustrojową oraz przemianami systemów politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, partiami politycznymi i elitami politycznymi.

 

 

 

 • transformacja ustrojowa
 • przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku
 • partie i elity polityczne
 • VOMLELA, Lukáš. Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jugoslávie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013, 224 s. ISBN 978-80-7248-899-5.

 • VOMLELA, Lukáš: Proměny regionálních politických elit v Moravskoslezském kraji. In: KAMRÁDOVÁ, Lucie – SCISKALOVÁ, Marie (eds.). Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020, s. 105-111. ISBN 978-80-7510-393-2.

 • VOMLELA, Lukáš: Změna politického prostředí v Bosně a Hercegovině před volbami v roce 1990. In: ŠTĚPÁNEK, Václav – MITÁČEK, Jiří (eds.). Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Příspěvky přednesené na VII. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 28.-29. listopadu 2016. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017, s. 335-348. ISBN: 978–80–7028–492–6.

 • VOMLELA, Lukáš. Charakteristika regionální politické úrovně v Česku a v Polsku v kontextu Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. In: VOMLELA, Lukáš – HUŠEK, Petr a kol. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000-2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 28-40. ISBN 978-80-7510-112-9.

 • VOMLELA, Lukáš. Regionální elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství. In: VOMLELA, Lukáš. – HUŠEK, Petr a kol. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000-2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 41-67. ISBN 978-80-7510-112-9.

 • HLAVÁČEK, Petr a VOMLELA, Lukáš. Problematika regionálních politických elit v kontextu Moravskoslezského kraje. RIEDEL, Rafał (ed.): Śląsk – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Racibórz-Wrocław: O-to.pl, 2014, s. 253-266.

 • VOMLELA, Lukáš. Political Development of Post-Dayton Bosnia and Herzegovina. Contemporary European Studies. 2017, roč. 12, č. 2, s. 27-41.

 • VOMLELA, Lukáš. Changes of American Foreign Policy towards the Countries of the Former Yugoslavia between 1991 and 1995. Central European Papers, 2016, roč. 4, č. 1, s. 63–81. ISSN 2336-3312.

 • VOMLELA, Lukáš. Organizational strategy of the League of the Communists of Serbia. Part I. Central European Papers, 2013, roč. 1, č. 1, s. 52–64. ISSN 2336-3312.

 • VOMLELA, Lukáš. Organizational strategy of the League of the Communists of Serbia. Part II. Central European Papers. 2013, roč. 1, č. 2, s. 64-75. ISSN 2336-3312.

 • VOMLELA, Lukáš. The Economic Policy of Transforming League of Communists of Serbia. Contemporary European Studies. 2012, roč. 7, č. 2, s. 29–44. ISSN 1802-4289.

 • VOMLELA, Lukáš. Vliv srbské nacionalistické opozice na Svaz komunistů Srbska. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Politologica. 2009, roč. 6, č. 1, s. 159-182. ISSN 1214-3251, ISBN 978-80-244-2110-0.

   • Aktualne wyzwania polityki światowej
   • Teorie negocjacji

 

e-mail: lukas.vomlela@fvp.slu.cz 

Researchgate: Lukáš Vomlela

Kontakt w języku polskim, angielskim i czeskim.