dr Joanna Kulska

Adiunkt – Katedra Stosunków Międzynarodowych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 314
telefon: (77) 452 74 74 wew. 7474
e-mail: jkulska@uni.opole.pl

Dr Joanna Kulska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie stosunków międzynarodowych (1999) oraz Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie kulturoznawstwa (1998). Stypendystka Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (2001). Pełni funkcję koordynatora programu Erasmus w Instytucie Politologii UO. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2005) na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Stolica Apostolska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych od Jana XXIII do Jana Pawła II”. Zainteresowania naukowe koncentrują się na międzynarodowych stosunkach kulturalnych, w tym w szczególności roli religii we współczesnych stosunkach międzynarodowych, problemach sekularyzacji, fundamentalizmie religijnym, modelach współpracy państwo-kościół. Interesuje się również miejscem i rolą organizacji międzynarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz problematyką praw człowieka. Autorka monografii pt. „Stolica Apostolska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych od Jana XXIII do Jana Pawła II” opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego w 2006 roku oraz artykułów z zakresu stosunków międzynarodowych.