KZ_650Kierownik Zakładu Studiów Europejskich

Head of the European Studies Chair

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o polityce

Head of the Political Sciences Doctoral Programme
Editor-in-Chief of “ETE Working Papers”

 

Kontakt: Collegium Civitas pokój 304
Contact: Collegium Civitas, room 304
telefon: 77 / 452 74 72 (z sieci UO: 7472)
telephone: 77/452 74 72 (University’s telephone network: 7472)
e-mail: kzuba@uni.opole.pl

 

 

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: systemem polityczny Polski; teoria polityki (szczególnie problematyka przywództwa, elit politycznych i biurokracji); europeizacja (postawy partii i społeczeństw państw narodowych wobec procesu integracji europejskiej), system polityczny Wielkiej Brytanii.
Odznaczony w roku 2012 przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 4 monografii:

 • Dryfujące Wyspy. Europejskie dylematy Brytyjczyków, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013;
 • Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012;
 • Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006;
 • Komitety obywatelskie na Śląsku Opolskim 1989-1991, Politechnika Opolska, Opole 2000.

Redaktor i współredaktor dwóch prac zbiorowych:

 • Doktryny integracyjne państw europejskich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017;
 • Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007;
 • Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Redaktor naczelny “ETE Working Papers”.

Wśród ponad 90 artykułów naukowych jego autorstwa znajdują się m.in.:

 • From fringe to fringe: the shift from the clericalist League of Polish Families to the anticlericalist Palikot Movement 2001-2015, “Religion, State and Society” 2017, vol. 45, no. 2, s. 87-105.
 • Power holders: One versus many. Leadership and elite theories, “Journal of Political Power”, 2016, vol. 9, no. 2, s. 269-287.
 • Pierwsze telewizyjne debaty wyborcze w Wielkiej Brytanii, „Studia Medioznawcze”, 2011, t. 36, nr 3, s. 59-74.
 • The role of ideology and political parties in the process of formulating Polish foreign policy, [w:] Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, ed. S. Bieleń, Difin, Warszawa 2011, s. 197-215.
 • The End of Europe? The Potential Consequences of the British „Referendum Lock” and „Sovereignty Clause” for the Future of European Integration, „Atheaneum. Polish Political Science Studies”, 2011, vol. 30, s. 148-163.
 • The Present Throutgh the Past: Polish Presidents and the Post-Communism Debate, 1989-2010, „Debatte. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”, 2013, t. 21, nr 1, s. 87-106.
 • The Political Strategies of the Catholic Church in Poland, „Religion, State and Society”, 2010, vol. 38, nr 2, s. 115-134.
 • “Trzecia Droga” po 10 latach z perspektywy brytyjskiej i polskiej. Ślepa uliczka czy wyjście ewakuacyjne?, “Studia Polityczne”, 2010, nr 26, s. 195-213.
 • [współautor: A. Moroska], The Two Faces of Polish Populism. The Causes of the Success and Fall of Self Defence and the League of Polish Families, „Totalitarismus und Demokratie/Totalitarianism and Democracy”, 2010, no 7, no 1, s. 123-147.
 • Through the Looking Glass: The Attitudes of Polish Political Parties towards the EU Before and After the Accession, „Perspectives on European Politics and Society”, 2009, t. 10, nr 3, s. 326-349.
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 4 czerwca 2009 r. w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Europejski”, 2010, nr 1 (20), s. 55-71.
 • Europeizacja jako czynnik warunkujący inkorporację referendum do systemu politycznego Wielkiej Brytanii, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 10, 2009, s. 169-183.
 • Przywództwo Margaret Thatcher, „Przegląd Politologiczny”, 2008, R. 13, nr 3, s. 61-73.
 • Das Motiv der deutschen Gefahr im Prozess der europäischen Integration, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych“, 2005, nr 1, s. 75-92.
 • Nurty ksenofobiczne w Polsce po 1989 r., [w:] Doktryny współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 351-366.
 • Determinanty kultury politycznej w Polsce, „Przegląd Politologiczny”, 2003, R. VIII, nr 4, s. 85-100.
 • Interest groups in the process of industrial relations in Poland after 1989, „Polish Political Science Year-Book”, 2002, s. 141-157.
 • Dilemmas, Objections and Phobias. Polish Euro-sceptics against the European Union, „Polish Political Science Year-Book”, 2001, vol. 33, Toruń 2002, s. 135-14

 

 

 

 

In 2012 Professor Zuba was decorated by the President of the Republic of Poland with the Knight’s Cross of the Order of the Restitution of Poland for his contribution to research into the most recent history of Poland.

Professor Zuba’s research interests include politics in Poland (in particular the relationships between the state and the Church); the theory of politics (in particular political leadership, political elites, bureaucracy); europeanization (the attitudes of national states’ political parties and societies towards the process of European integration); the European policy of the United Kingdom.

The author of about 100 scholarly publications, including 4 monographs:

 • Dryfujące Wyspy. Europejskie dylematy Brytyjczyków, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013;
 • Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012;
 • Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006;
 • Komitety obywatelskie na Śląsku Opolskim 1989-1991, Politechnika Opolska, Opole 2000.

The editor and co-editor of three collections of articles:

 • Doktryny integracyjne państw europejskich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017;
 • Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007;
 • Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Among over 90 papers Professor Zuba has written, there are the following:

 • From fringe to fringe: the shift from the clericalist League of Polish Families to the anticlericalist Palikot Movement 2001-2015, “Religion, State and Society” 2017, vol. 45, no. 2, s. 87-105.
 • Power holders: One versus many. Leadership and elite theories, “Journal of Political Power”, 2016, vol. 9, no. 2, s. 269-287.
 • Pierwsze telewizyjne debaty wyborcze w Wielkiej Brytanii, „Studia Medioznawcze”, 2011, t. 36, nr 3, s. 59-74.
 • The role of ideology and political parties in the process of formulating Polish foreign policy, [w:] Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, ed. S. Bieleń, Difin, Warszawa 2011, s. 197-215.
 • The End of Europe? The Potential Consequences of the British „Referendum Lock” and „Sovereignty Clause” for the Future of European Integration, „Atheaneum. Polish Political Science Studies”, 2011, vol. 30, s. 148-163.
 • The Present Throutgh the Past: Polish Presidents and the Post-Communism Debate, 1989-2010, „Debatte. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”, 2013, t. 21, nr 1, s. 87-106.
 • The Political Strategies of the Catholic Church in Poland, „Religion, State and Society”, 2010, vol. 38, nr 2, s. 115-134.
 • “Trzecia Droga” po 10 latach z perspektywy brytyjskiej i polskiej. Ślepa uliczka czy wyjście ewakuacyjne?, “Studia Polityczne”, 2010, nr 26, s. 195-213.
 • [współautor: A. Moroska], The Two Faces of Polish Populism. The Causes of the Success and Fall of Self Defence and the League of Polish Families, „Totalitarismus und Demokratie/Totalitarianism and Democracy”, 2010, no 7, no 1, s. 123-147.
 • Through the Looking Glass: The Attitudes of Polish Political Parties towards the EU Before and After the Accession, „Perspectives on European Politics and Society”, 2009, t. 10, nr 3, s. 326-349.
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 4 czerwca 2009 r. w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Europejski”, 2010, nr 1 (20), s. 55-71.
 • Europeizacja jako czynnik warunkujący inkorporację referendum do systemu politycznego Wielkiej Brytanii, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 10, 2009, s. 169-183.
 • Przywództwo Margaret Thatcher, „Przegląd Politologiczny”, 2008, R. 13, nr 3, s. 61-73.
 • Das Motiv der deutschen Gefahr im Prozess der europäischen Integration, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych“, 2005, nr 1, s. 75-92.
 • Nurty ksenofobiczne w Polsce po 1989 r., [w:] Doktryny współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 351-366.
 • Determinanty kultury politycznej w Polsce, „Przegląd Politologiczny”, 2003, R. VIII, nr 4, s. 85-100.
 • Interest groups in the process of industrial relations in Poland after 1989, „Polish Political Science Year-Book”, 2002, s. 141-157.
 • Dilemmas, Objections and Phobias. Polish Euro-sceptics against the European Union, „Polish Political Science Year-Book”, 2001, vol. 33, Toruń 2002, s. 135-14