dr Grzegorz Haber

Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Kontakt: Collegium Civitas pokój 305
telefon: 77 / 452 74 73 (z sieci UO: 7473)
mail: grzegorz@haber.edu.pl
homesite: www.haber.edu.pl

Osiągnięcia naukowe:dwukrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego edycji 2006/07 oraz 2007/08; laureat stypendium Marszałka Województwa Opolskiego za wyniki w nauce w roku akademickim 2006/07; dwukrotny laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego za wyniki w nauce w roku akademickim 2005/2006 oraz w roku 2006/2007.

Dodatkowa działalność: w latach 2005-2007 przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Politologów UO; od czerwca 2007 roku trener i instruktor w Akademii e-Seniora UPC; dawny i obecny współpracownik organizacji – Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych.

Udział w projektach naukowo-badawczych: Autorskie badania naukowe – Bezpieczeństwo lokalne w gminie Opole, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla ZWM; przygotowanie i udział w badaniach przy tworzeniu portalu internetowego www.prezydentopola.pl przed wyborami samorządowymi w 2006 roku; zaangażowanie w przygotowanie i zarządzanie reaktywacją projektu naukowo-badawczego SYSTEM.

Wykaz wybranych publikacji:

  • Haber Grzegorz, Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska – wzajemna współpraca w przeszłości i obecnie, [w:] Drosik Adam (red.), Śląsk Opawski i Opolski w drodze do Unii Europejskiej, Opole 2006.
  • Haber Grzegorz, Afera Rywina a procesy zachodzące w medioświecie III Rzeczypospolitej, „Dyskurs – czasopismo politologiczne”, nr 4/2006, Opole 2006.
  • Haber Grzegorz, Instytucja prezydenta – III a IV RP, [w:] Hartliński Maciej, Hołub Adam, Tybuchowska-Hartlińska Karolina (red.), IV Rzeczpospolita?, Olsztyn 2007.
  • Haber Grzegorz, Mazurkiewicz Marek, Stosunki Polska – Rosja w latach 2005-2007. Zarys problemu, [w:] Hartliński Maciej, Hołub Adam, Tybuchowska-Hartlińska Karolina (red.), Bliskie sąsiedztwo – dalekie sojusze, Olsztyn 2008.