dr Barbara Curyło

Zastępca dyrektora Instytutu Politologii

Katedra Stosunków Międzynarodowych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 311
telefon: (77) 452 74 76 (z sieci UO: 7476)
e-mail: bcurylo@uni.opole.pl

Wykaz publikacji

 • B. Curyło, Central Europeunfinished project? [w:] „The International Affairs Review”, nr 1(152) 2005, s. 126-131.
 • B. Curyło, W. Piątkowska-Stepaniak, Polonijny Nowy Jork – polonijny Sztokholm [w:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, red. M. Nadolski, W. Rybczyński, Pułtusk 2006, s. 75-108.
 • B. Curyło, Allt färre polacker i Polen. Polsk forskning kring utlandspolacker [w:] „Suecia Polonia”, nr 29160, 2006, s. 29-30.
 • B. Curyło, The accession negotiations with the European Union as the specific model of international bargaining [w:] “The International Affairs Review”, nr 1(153) 2006, s. 78-91.
 • B. Curyło, Warsaw East European Conference 2006 – Post-Communist World: 25 years of change [w:] “Dyskurs”, nr 4(2006), s. 134-136.
 • B. Curyło, Zygmunt Bauman. Europe unfinished adventure [w:] “International Studies”. Interdisciplinary political and cultural journal, t. 9, nr 1/2007, s. 73-78.
 • B. Curyło, Wojna mediów, czyli obraz telewizji we współczesnym kinie amerykańskim [w:] Wojna w mediach, red. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, Opole 2007, s. 443-453.
 • B. Curyło, When the West meets the East.  The 2004 Eastern Enlargement of the European Union as a political clash in Europe [w:] Medzinárodné vzt’ahy. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava 2007.
 • B. Curyło, The Eastern Enlargement of the European Union  – a step to unite or divide Europe. Background and trials of prognosis [w:] Multiculturalism at the beginning of XXI century, red. K. Kujawiańska – Courtney, M. Łukowska, Łodź 2007 .
 • B. Curyło, Uwarunkowania procesu powstawania Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej [w:] Traktat Konstytucyjny a demokratyczna tożsamość Europy, Poznań 2007.
 • B. Curyło, Two Europes. An analysis of the multi-level accession negotiations between Poland and the European Union [w:] “Central and Eastern European Review”, t. 2, Bradford 2008.
 • B. Curyło, A. Trzecielińska-Polus, Polityka regionalna jako determinanta polityki lokalnej [w:] Polityka lokalna: determinanty, podmioty, właściwości, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Opole 2008.
 • B. Curyło, The accession negotiations with the European Union – what each newcomer has to know but is afraid to ask [w:] Before and after accession. Poland and Ukraine in integrating Europe, red. R. Riedel, Opole 2008.
 • B. Curyło, Barbarians at the gate…The ideas of Europe in Central – Eastern Europe. “Central European Journal of International and Security Studies”, Metropolitan University Prague, no. 1/2011.
 • B. Curyło, Tendencies in discourse on the European Union’s international roles. In: Collective identity, international cooperation and national interest in Europe and beyond, ed. A. Trzecielińska-Polus, B. Curyło, S. Garsztecki, Opole-Chemnitz 2011.
 • B. Curyło, Negocjacje w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód: uwarunkowania, aktorzy, przebieg, Toruń 2012.
 • B. Curyło, „Dawno temu na Dzikim Wschodzie”. Sprzeczności i paradoksy europejskości „nowych” Europejczyków u progu „powrotu do Europy”, [w:] Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane profesor Barbarze Goli, red. K. Minkner, L. Rubisz, Opole 2013.
 • B. Curyło, Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej w kontekście wyłaniania się nowego ładu postzimnowojennego – wybrane ujęcia, [w:] Między polityką a historią. Śląsk w przestrzeni europejskiej, red. D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus, Opole 2014.
 • B. Curyło, EU Public Diplomacy: Analytical Discourse in the Context of Polylateral Diplomacy. In: New Diplomacy in Open Europe, ed. B. Curyło et al, Opole 2014.
 • http://uscpublicdiplomacy.org/story/new-book-cultural-dialogue-across-borders
 • B. Curyło, Właściwości negocjacji w Unii Europejskiej: wybrane aspekty teoretyczne, [w:] „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 9/2015.
 • B. Curyło, International negotiations in the context of the evolution of international relations: theoretical assumptions and observations, [w:] „Central European Papers”, vol. 3, no. 2/2015.
 • B. Curyło, Simulations of the EU negotiations in the perspective of research and teaching, [w:] Negocjacje Międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, red. B. Curyło, W. Opioła, Opole 2016
 • B. Curyło, Public Diplomacy and Reconciliation, [w:] Oblicza pojednania. Faces of reconciliation, red. J. Kulska, Opole 2016.
 • B. Curyło, The three logics of EU decision-making, [w:] The Polish Quarterly of International Affairs, nr 3/2016.