dr Adam Drosik

Zastępca dyrektora Instytutu Politologii

Adiunkt – Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Doktor nauk o polityce, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia (studia magisterskie) i administracja (studia licencjackie). Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak na temat: “Kryzys jako czynnik kreowania wizerunku politycznego. Prawo i Sprawiedliwość (2005-2007) analiza przypadku” obronił w 2011 roku.

 

 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie mediami
 • komunikowanie polityczne
 • kampanie wyborcze
Redakcje monografii

 • Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej (Zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005r., Adam Drosik (pod red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ss. 201. ISBN 8373952144
 • Władza mediów, Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Drosik Adam (pod red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 196. ISBN 9788373954281.

Raport z badań

 • Adam Drosik, Kamil Minkner, Opracowanie szczegółowych rekomendacji nt. potrzeb rynku pracy w kontekście kształcenia dualnego. Raport z badań, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2014, ss. 123. ISBN 978-83-937369-1-1.
 • Adam Drosik, Badanie skuteczności akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Raport z badań, Opole 2015, ss.28.
 • Adam Drosik, Kamil Minkner, Wdrożenie systemu dualnego kształcenia na Uniwersytecie Opolskim. Raport z badań, Uniwersytet Opolski, Opole 2015, ss. 126.
 • Adam Drosik, Grzegorz Haber, Bartosz Maziarz, Studia z przyszłością. Raport z badań, Małe granty UMWO, Opole 2016, ss. 120.

Publikacje w monografiach zwartych

 • Polityka komunikacyjna województwa opolskiego, [w:] Stanisław Michałowski, Włodzimierz Mich (pod red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 269-278. ISBN 8322724888.
 • O studenckich działaczach słów kilka, [w:] Henryk Kubicki, Jan Neuberg (red.), 10 lat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 1996-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 44-50. ISBN 9788373951716.
 • Wspólnota różnorodności, [w:] Adam Drosik (pod red.), Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej (Zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005r., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 5-8. ISBN 8373952144
 • Wojna jako temat reklamy wyborczej na przykładzie telewizyjnej kampanii Georga W. Busha w 2004 roku, [w:] Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg (red.), Wojna w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 329-339. ISBN 9788373952461.
 • Media publiczne – strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, [w:] Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich (red.), Media a demokracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 61-68. ISBN 9788322726631.
 • Koncepcje większościowego systemu wyborczego w programach i stanowiskach partii politycznych prezentowanych w medialnej kampanii parlamentarnej 2005 r., [w] Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. ISBN 9788374417372.
 • Media regionalne na straży praworządności. Rola „Nowej Trybuny Opolskiej” w ujawnieniu „Afery Ratuszowej”, [w:] Andrzej Kracher, Rafał Riedel (red.), Demokracja medialna – źródła władzy, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 153-159. ISBN 9788360730126.
 • Kreowanie wizerunku politycznego w sytuacji kryzysowej, stan badań, [w:] Janina Fras (red.) Studia nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 227-236. ISBN 9788374419031.
 • Wykorzystanie Internetu jako podstawowej formy komunikacji w kampanii wyborczej. Studium kampanii do Parlamentu Europejskiego Sergiusza Najara, [w:] Marek Jeliński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (pod red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 165-178. ISBN 9788372855275.
 • W sieci Sieci. Jak Internet zmienia sferę publiczną, [w:] Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Adam Drosik (pod red.), Władza mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 117-130. ISBN 9788373954281
 • Kreowanie kryzysu na potrzeby wizerunku politycznego. Analiza działań Prawa i Sprawiedliwości po ujawnieniu „taśm Beger”, [w:] Jacek Maciejewski, Paweł Wawryszuk, Krzysztof Budka (red.), Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów, Bydgoszcz 2011, s. 203-216. ISBN 9788370968328.
 • Polityka kryzysu, czyli kreowanie rzeczywistości kryzysowej. Studium przypadku: Prawa i Sprawiedliwości gra przyspieszonymi wyborami (2005-2006), „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2012, nr 3/2012, s. 33-45. ISSN 2084-8064
 • Media spinning jako realizacja strategii komunikacyjnej w ramach politycznego public realtions, [w:] Małgorzata Adamik-Szysiak, Wojciech Maguś (pod red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 277-288. ISBN 978-83-7784-287-4.
 • Rola mediów w crisis management w polityce, [w:] Ewa Nowak (pod red.), Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 103-122. ISBN 978-83-7784-273-7.
 • Wielka koalicja, czyli nie chcą, ale (na razie) muszą. Wybory do sejmiku województwa opolskiego, [w:] Robert Alberski, Marzena Cichosz, Katarzyna Kobielska (pod red.), Grao regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., Wydawnictwo Remar, Wrocław 2013, s. 167-178. ISBN 978-83-61975-41-0.
 • Is there still room for Amateurs on the Internet?, [w:] Marek Chyliński (ed.), Citizen Journalism – the Future of News or a Grand Utopian Movement, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 39-52. ISBN 978-83-7395-550-9.
 • Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management), „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2013, nr 1/4, s. 41-54. ISSN 2084-5189.
 • Rozebrać się, by wygrać, czyli seksualizacja kampanii wyborczej, [w:] Lech Rubisz, Kamil Minkner (pod red.), Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 211-217. ISBN 978-83-7395-573-8
 • Diana Bogoacz, Adam Drosik, „Radio-Sygnaly” – the voice of Opole akademia, [w:] Ilona Biernacka-Ligięza (ed.), Media and democratization, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 253-266. ISBN 978-83-7780-852-8.
 • The media image of selected cities in the Opole region, [w:] Ewa Ganowicz, Lech Rubisz, Radomir Sztwiertnia (ed.), Cities in Transition, Civipolis, Olomouc 2013, s. 73-85. ISBN 978-80-905527-2-2.
 • Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2012 roku z polskiej perspektywy, [w:] Iwona Hoffman, Justyna Maguś (pod red.), Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 209-221. ISBN 978-83-7784-507-3.
 • Analiza interaktywnej kampanii prezydenckiej Grzegorza Napieralskiego w 2010 roku, [w:] Marek Jeziński, Aleksandra Seklecka, Łukasz Wojtkowski (pod red.), Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 177-192. ISBN 978-83-231-3137-3.
 • Adam Drosik, Piotr Bujak, Kulturní obraz města Opole, [w:] Radomir Sztwiertnia, Ewa Ganowicz (eds.), Středoevropské město. Olomouc a Opole ve třetí dekádě demokratického vládnutí, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouci 2014.
 • Analiza sytuacji finansowej Radia Opole (2010-2013), „Zarządzenie mediami” 2014, Tom 2 (3), s. 99-110. ISSN 2353-5938.
 • Od Ilony Staller po Mara Carfagna, czyli seksualizacja polityki po włosku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej” 2016, Tom 9 (1/2016), s. 53-69. ISSN 2084-8722.
 • Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk, Maciej Kuboń, Katarzyna Szwedziak, Adam Drosik, Ewa Polańczyk, Katarzyna Grotkiewicz, Bernardo Strassburg, Willingness to Adopt Biochar in Agriculture: The Producer`s Perspective, „Sustainability“ 2017, nr 9, 655,
 • Wykorzystanie portalu Twitter jako narzędzia w zarządzaniu problemowym (issue management) w obszarze polityki, „Polityka i Społeczeństwo“ 2017, nr 1(15), s. 101-116.
 • Public Relations
 • Marketing polityczny
 • Nowe media
 • Prawo mediów
 • Organizacja kampanii wyborczej
Collegium Civitas pokój 311
telefon: (77) 452 74 76 (z sieci UO: 7476)
e-mail: adam_drosik@wp.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.