Rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+.
Pamiętaj! Rekrutacja trwa od 04.10.2021 do 12.10.2021.
Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem, skontaktuj się z koordynatorem programu Erasmus+ w Twojej jednostce i wypełnij wniosek wyjazdowy. Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl!
Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów, poznania nowych kultur oraz podniesienia kwalifikacji. Z Programem Erasmus+ możesz odbyć również praktyki studenckie tak te z toku studiów, jak te dodatkowe i absolwenckie po zakończeniu studiów!
Wszelkie dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl oraz u koordynatorów wydziałowych (lista uczelni oraz lista koordynatorów wydziałowych na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl).
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z Biurem Programu Erasmus+ (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 452 7353).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!