Instytut Nauk o Polityce i Administracji UO wydaje trzy czasopisma naukowe:

Studia Krytyczne / Critical Studies

(ISSN: 2450-9078) to powstałe w 2015 roku dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo typu open access, które rygorystycznie stosuje zasadę peer-review i publikuje oryginalne artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych i humanistyki. Misją czasopisma jest rozprzestrzenianie świeżych perspektyw i niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. Siedzibą wydawanego przez Uniwersytet Opolski czasopisma jest Instytut Politologii. Redaktorem naczelnym jest dr Sławomir Czapnik. W Radzie Naukowej „Studiów Krytycznych / Critical Studies” są wybitni uczeni z zagranicy (m.in. Zygmunt Bauman i Harry Cleaver) i Polski (m.in. Mirosław Karwat i Jacek Tittenbrun). Więcej >>>

Border and Regional Studies (wcześniej: Pogranicze. Polish Borderlands Studies)

to czasopismo naukowe, wydawane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Dwuczłonowa nazwa wskazuje na obszar zainteresowań redakcji. Pogranicze – bo trzonem tematyki mają być politologiczne konteksty pogranicza. Polish Borderlands Studies – bo na łamy czasopisma zapraszamy także zagranicznych naukowców, zajmujących się badaniami nad granicą i pograniczem.

Nowy numer czasopisma naukowego “Border and Regional Studies” dostępny ONLINE. W numerze znajdują się m.in. dwie prace poświęcone rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej następstwom.

Kwartalnik “Border and Regional Studies” (alternatywna nazwa: “Pogranicze. Polish Borderlands Studies”) jest wydawany w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji od 2013 roku. Redaktorem naczelnym jest obecnie dr Wojciech Opioła.

ETE Working Paper

W ramach projektu Zakład Studiów Europejskich Instytutu Politologii publikuje czasopismo internetowe wydawane w wolnym dostępie „ETE Working Paper”. Na jego łamach publikowane są: teoretyczne studia dotyczące kondycji państwa w procesie integracji europejskiej; profile państw europejskich z perspektywy ich relacji z Unią Europejską (i/lub w ramach UE); analizy porównawcze wybranych elementów relacji państwa z UE. Więcej >>>