Biblioteka Nauk Społecznych od 2000 roku gromadzi i udostępnia zbiory z zakresu politologii, filozofii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zasoby biblioteki liczą ponad 36 000 woluminów książek i 690 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, zgodnie z kierunkiem badań naukowych i procesem dydaktycznym.
 
Biblioteka udostępnia zbiory na zewnątrz zarejestrowanym użytkownikom oraz daje możliwość skorzystania ze zbiorów na miejscu w czytelni.
 
Biblioteka dysponuje 74 miejscami dla czytelników, 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i e-źródeł (bazy danych, książki i czasopisma elektroniczne). Pracownicy i studenci UO mają możliwość skorzystania z bezprzewodowej sieci internetowej EDUROAM, jak również podłączenia własnych urządzeń elektronicznych (np. laptop) oraz wykonania kserokopii fragmentów publikacji na samoobsługowej maszynie kopiującej.
 
W czytelni udostępnia się kolekcję książek i czasopism ukazujących się w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1989, przekazanych przez Ośrodek KARTA. Korzystanie z księgozbioru odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek.

poniedziałek: 9.00-16.00
wtorek: 9.00-16.00
środa: 9.00-16.00
czwartek: 9.00-16.00
piątek: 9.00-16.00
mgr Magdalena Kościukiewicz – kierownik
mgr Danuta Kasprzyk

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. 77 452 74 63 w. 7463
e-mail: bns@uni.opole.pl,
mkosciukiewicz@uni.opole.pl
www: http://www.bg.uni.opole.pl