Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Celem głównym projektu Bezpieczeństwo ponad wszystkim! jest rozwijanie III misji Uniwersytetu Opolskiego wśród ponad sześciuset uczniów z województwa opolskiego poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych i warsztatów wspólnie z Urzędem Miasta Opole jako jednostką działającą na rzecz edukacji i posiadającą doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związany z celami projektu. Stanem docelowym jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół średnich, kształcących się w klasach o profilach mundurowych oraz związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w oparciu o aparat metodologiczny nauk społecznych, przez co zwiększy się poczucie i poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych, z których wywodzą się uczniowie, co w dalszej perspektywie czasowej zaowocuje zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa państwa. Projekt realizowany będzie w okresie w okresie od 01.11.2018 do 30.09.2021. Zwiększone kompetencje z zakresu bezpieczeństwa i poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistyczne, w znaczący sposób mogą przyczynić się do lepszego przygotowania młodzieży szkół średnich do podjęcia pracy w publicznym sektorze bezpieczeństwa, tj. służby w Policji, Wojsku Polskim, Państwowej Straży Pożarnej i innych poprzez rozwijane konkretnych umiejętności. Zrealizowane zostaną warsztaty m.in. o tematyce:

  • prawne aspekty bezpieczeństwa;
  • samoobrona;
  • profilaktyki antyterrorystycznej;
  • roli i miejsca policji w systemie bezpieczeństwa;
  • ratownictwa medycznego;
  • roli i miejsca sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa;
  • negocjacji i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji i zapoznaniem się z niezbędną dokumentacją:

 

Harmonogram warsztatów:

 

Projektem zarządzają:
dr Bartosz Maziarz;
– mgr Justyna Chudy-Wójtowicz.