dr Bartosz Czepil

Assistant Professor – Department of Regional Studies

A graduate of political science (2007) and sociology (2006) at the University of Opole. He also completed postgraduate studies “Global Development” at the University of Warsaw (2009). In 2012, he defended his doctoral dissertation at the University of Opole, obtaining a Ph.D. in political science. He collaborated as an expert/researcher with the Stefan Batory Foundation, the Institute of Public Affairs, and Transparency International.

ORCID
GOOGLE SCHOLAR 

 • corruption and anti-corruption policy
 • quality of governance
 • political culture
 • borderland studies
 • Vaclav Havel, Aleksander Zinowiew i Józef Tischner jako diagności uwikłania jednostki w system komunistyczny oraz ich aktualność w XXI wieku, [w:] Region, pamięć, polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz, Opole 2018.
 • Europejska doktryna Finlandii, [w:] Doktryny integracyjne państw europejskich, red. K. Zuba, Wydawnictwo Sejmowe 2017
 • Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej. Przypadek Finlandii, „Przegląd Politologiczny” , nr 2, 2017.
 • Europejska polityka Danii, „ETE Working Paper” 2017, t.3, nr 1
 • Politics in the borderlands. Cultural diversity and its impact on civil society and quality of governance [w:] Advances in European Borderland Studies, red. E. Opiłowska, Z. Kurcz, J. Roose, Baden Baden: Nomos 2017 (tekst napisany wspólnie z Wojciechem Opiołą)
 • The ‘fight against corruption’ as a never-ending and self-legitimizing process, “Studia Socjologiczne” 2016, 4 (223)
 • O możliwościach zastosowania kategorii granicy w analizie zjawiska korupcji „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, 2016,  t. 4, nr 2
 • Negocjacyjny wymiar korupcji [w:] Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, red. B.Curyło, W.Opioła, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2016
 • Europejska polityka Finlandii, „ETE Working Paper” 2016, t.2 nr 1
 • Kulturowe i instytucjonalne bariery korupcji w państwach nordyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2015
 • Korupcja a rozwój. Analiza funkcjonalnych aspektów korupcji, „Prakseologia” 155/2014
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: Frederick Jackson Turner, O znaczeniu pogranicza w amerykańskiej historii, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, tom 2, nr 2/2014
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: Lord George Curzon, O granicach, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, tom 2, nr 1/2014
 • Nowy dyskurs o pograniczu dwóch światów, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, tom 2, nr 1/2014 (artykuł recenzyjny)
 • O znaczeniu kategorii pogranicza we współczesnej polskiej politologii, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, 1/2013 (tekst napisany wspólnie z Wojciechem Opiołą)
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: David Newman, Anssi Paasi, Podziały i sąsiedztwa w ponowoczesnym świecie. Narracje granic w geografii politycznej „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, tom 1,  nr 1/2013
 • O paradoksach walki z korupcją [w:] Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice poświęcone profesor Barbarze Goli, red.  L. Rubisz, K. Minkner, Opole 2013
 • Korupcja w Islandii. Od klientelizmu do załamania systemu finansowego, „Przegląd Antykorupcyjny”, 3/2012
 • Uwarunkowania i charakterystyka wzorów korupcji w systemie demokratycznym
  i niedemokratycznym na przykładzie USA i ZSRR,
  „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 36/2012
 • autor dwóch rozdziałów (media i biznes) raportu z badań Instytutu Spraw Publicznych: „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce”, red. G. Makowski, Instytut Spraw Publicznych 2012.
 • Związek Radziecki jako państwo skorumpowane, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” XXXII, 2010
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: Samuel Huntington, Modernizacja i korupcja, „Dialogi Polityczne” 11/2009
 • Huntingtona koncepcja modernizacji i korupcji a proces „wielkiej zmiany” w Polsce, „Dialogi Polityczne” 11/2009 (glosa do tłumaczenia)
 • Etyka i korupcja w sferze publicznej państw nordyckich na przykładzie Norwegii [w:] Etyka a polityka, red. R. Riedel, H. Kretek, Racibórz – Opole 2009
 • Kulturowe uwarunkowania korupcji w systemie demokratycznym i niedemokratycznym na przykładzie USA i ZSRR, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 21/2009
 • Płynąc pod prąd, czyli krytyka kapitału społecznego, [w:] Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne, red.  M.S. Szczepański, A. Śliz, Tychy – Opole 2006 (tekst napisany wspólnie z Maciejem Filipowiczem)
 • Robert Dahl czyli krytycznie o demokracji, „Dyskurs”, 01/2005

 

 • Regional multiculturalism and its impact on civil society and quality of governance. A diagnosis of the Opole voivodeship (2016-2018). Financed by Polish National Research Centre. Position: co-investigator.
 • Citizens for Democracy (2013-2015). Coordinated by Stefan Batory Foundation. Position: expert.
 • Government Defence Anticorruption Index (2013 and 2015). Implemented by British unit of Transparency International. Position: country assessor (2013) and reveiwer (2015).
 • European Integrity Systems 2012. Implemented in Poland by Institute of Public Affiars in Warsaw (under the name „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce”). Position: researcher.
 • Sociology
 • History of political institutions
 • Political decision-making
 • Sociology of politics

Collegium Civitas building; room 303
telefon: +48 77 452 74 71
e-mail: bczepil@uni.opole.pl

Contact in English and Polish