Aktualności

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, pn. „Młody Samorządowiec w zjednoczonej Europie”

Instytut Politologii UO organizuje w tym roku konkurs wiedzy o samorządzie pn. „Młody Samorządowiec w zjednoczonej Europie”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego, zainteresowanej problematyką społeczno-polityczną, samorządową i europejską. Jego celem jest szeroko rozumiana popularyzacja wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego, jego struktur i zasad funkcjonowania.

Konkurs składa się z II etapów, I etap (szkolny) odbędzie się 24 września br., II etap (wojewódzki) – 8 października br.

I etap będzie realizowany w szkołach województwa opolskiego. II etap zostanie przeprowadzony w budynku Collegium Civitas, przy ul. Katowickiej 89 w Opolu.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe.

Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego oraz Opolski Kurator Oświaty.

Działanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pt. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.

Szczegółowe informacje o konkursie zawiera Regulamin konkursu (pobierz).

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Chętni zgłaszają swój udział w Konkursie wypełniając Kartę zgłoszenia (pobierz).
  2. Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przekazać nauczycielowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie etapu I w danej szkole.
  3. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie I etapu konkursu, przekazują drogą elektroniczną do Instytutu Politologii UO imienną listę uczestników z danej szkoły – do 17 września br. (pobierz).

Konkurs:

Etap I – wewnątrzszkolny (eliminacje) jest przeprowadzany  w szkołach uczestników. Odbywa się we wszystkich uczestniczących szkołach w tym samym terminie, tj. 24 września o godz. 9.00.

 Informacji na temat konkursu udzielają: