Aktualności

DYPLOMATORIUM 2017

„Finis coronat opus”

DYPLOMATORIUM 2017, czyli uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia – w tym program Europa Master, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie informacją w nowych mediach, a także rozstrzygnięcie XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską im. Profesora Józefa Kokota odbędzie się 9.12.2017 r. (sobota) o godz. 14:00 w Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, sala Józefa Kokota (parter – s. 20).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby, które zamierzają wziąć udział w DYPLOMATORIUM 2017 powinny:

1) przybyć na uroczystość ok. 60 minut wcześniej;

2) posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem;

3) ubrać togę i biret (koszt wypożyczenia togi – 10 zł, zakup biretu z logotypem Uniwersytetu Opolskiego – 25 zł, biret bez logotypu – 22 zł);

5) osoby, które odebrały oryginał dyplomu dostarczają go przed uroczystością dr Ewie Skrabacz (pok. 13).

6) dotyczy osób, które nie odebrały dyplomu:

Dziekanat czynny (oprócz środy) w godz. 11:00-14:00, pok. 134 , ul. Oleska 48.

9.12.2017 r. (sobota) można odebrać dyplom.

Dyżur w dziekanacie w godz. 12:30 – 13:30.

Do odbioru dyplomu wymagane jest dostarczenie:

– wypełnionej karty obiegowej

– legitymacji studenckiej

Dyrekcja Instytutu Politologii serdecznie zaprasza

absolwentów wraz z osobami towarzyszącymi

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 25 listopada 2017 r. na adres: skrabacz@gmail.com,

 

Wyjazdy z Erasmus+ między innymi do Rosji i Mołdawii

Szanowni Studenci,
informujemy, że przedłużona została rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus +. Osoby zainteresowane wyjazdem mogą składać formularze aplikacyjne  w Sekretariacie Instytutu Politologii do 25 maja 2017 do godz. 14:00.  Rozmowa kwalifikacyjna dla studentów naszego Instytutu odbędzie się  25 maja 2017 o godz. 15.00, sala 302

Wykaz uczelni partnerskich

http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=45&lang=pl&m=1

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Jednocześnie informujemy, że pojawiła się możliwość wyjazdu na zimowy semestr studiów (2017/2018) do Rosji i Mołdawii w ramach projektu Erasmus + Akcja 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi. W celu aplikacji na wyjazd w ramach tego projektu mobilnościowego osoby zainteresowane powinny złożyć następującą dokumentację (również w Sekretariacie IP do 25 maja 2017 do godz. 14:00; rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  25 maja 2017 o godz. 15.00, sala 302):

  • wniosek wyjazdowy (zob. wniosek link)
  • aktualne CV w języku angielskim
  • list motywacyjny w języku angielskim uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta (zob. karta oceny aplikanta link)
  • zaświadczenie potwierdzające status studenta
  • wykaz zaliczeń z poprzednich semestrów danego cyklu studiów kandydata.
  • zaświadczenie o średniej ze studiów
  • inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące pozostałe osiągnięcia naukowe i zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta
  • potwierdzenie znajomości języka obcego (min. poziom B1 z jęz. angielskiego bądź rosyjskiego); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO lub inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie
  • oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych (zob. oświadczenie link)

 

W przypadku Rosji można wyjechać na Petersburski Uniwersytet Państwowy lub  Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie. W przypadku Mołdawii instytucją przyjmującą jest Mołdawski Uniwersytet w Kiszyniowie. Do Rosji i Mołdawii studenci otrzymują grant w wysokości 650 EUR miesięcznie (wyjazd 5-miesięczny) oraz 275 EUR jako ryczałt na koszty podróży.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem programu  w Instytucie Politologii  bczepil@uni.opole.pl

 

Wykłady gościnne

W dniach 24-28 kwietnia nasz Instytut odwiedzą dr  Yuliana Lavrysh z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz dr Teodor Candu z Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego w Kiszynowie. Ich wizyta jest częścią projektu mobilnościowego realizowanego  ramach Erasmus+ (KA107–wymiana edukacyjna z krajami partnerskimi). Nasi zagraniczni goście wygłoszą m.in. następujące wykłady, na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych:

Wtorek, 11.30-13.00, sala  112 – ‘The legacy of the tsarist regime in Bessarabia and Republic of Moldova’ – dr Teodor Candu

Czwartek, 13.30-15.00, sala 204 – ‘Churches and the Revolution of Dignity in Ukraine: new channel of communication’ – dr  Yuliana Lavrysh

Czwartek,16.00-17.15, sala 112 – ‘How to write about religion in the new media? Some quotes of personal experience’ – dr  Yuliana Lavrysh

Wizyta profesorów z Rio de Janeiro

Od wtorku, 18 kwietnia, w Instytucie Politologii goszczą profesorowie z Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro: Rogério Ribeiro de Oliveira i Augusto César Pinheiro da Silva. Obaj reprezentują Wydział Nauk Społecznych, z którym nasz Instytut w najbliższych dniach podpisze porozumienie o długofalowej współpracy.

Przyjazd brazylijskich naukowców ma na celu wymianę wspólnych doświadczeń, określenie priorytetów w ramach dalszych działań oraz poznanie wzajemnych oczekiwań w zakresie realizowanych w partnerstwie projektów.

Mamy nadzieję, iż instytucjonalizacji ulegnie w przyszłości wymiana studentów, doktorantów i pracowników naukowych; poznajemy wzajemne modele jakości kształcenia oraz analizie poddajemy możliwości współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Dlatego też w programie wizyty szkoleniowej brazylijskich profesorów zaplanowaliśmy m.in. wizytę w AIP UO, ECO S.A. oraz liczne spotkania z przedstawicielami naszych partnerów.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Biura Erasmusa+ za pomoc w organizacji wizyty, która realizowana jest w ramach programu mobilności: Inter-institutional agrement 2016-2021 between institutions from Programme and Partner Countries (KA-107).

Rekrutacja pracowników 2016-2017 Erasmus+ (Mołdawia)

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację jednego pracownika dydaktycznego Instytutu Politologii wykazującego zainteresowanie odbyciem mobilności w celu prowadzenia zajęć w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2016-2017 na okres 7 dni do Moldova State University (Moldawia). Minimalna liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania w tym okresie – 8. Uprzejmie prosimy o złożenie odpowiedniej dokumentacji (lista dokumentów znajduje się w punkcie  5 Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  na stronie internetowej: http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=124&lang=pl do sekretariatu Instytutu Politologii do 2 marca 2017 r.

Dodatkowa rekrutacja studentów 2016-2017 Erasmus+

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w programie Erasmus na semestr letni 2016/2017. Osoby zainteresowane są proszone o zgłoszenie się do koordynatorów programu Erasmus dr Joanny Kulskiej lub dra Bartosza Czepila z wnioskiem wyjazdowym dostępnym tu: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=54&lang=pl&m=1 Termin zgłaszania wniosków do Biura Programu Erasmus upływa 21 października br.

DYPLOMATORIUM 2016

Drodzy absolwenci rocznik 2016,
mamy przyjemność zaprosić wszystkich naszych tegorocznych absolwentów na DYPLOMATORIUM 2016, czyli uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia w tym program Europa Master, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie informacją w nowych mediach, a także rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską im. Profesora Józefa Kokota.
Uroczystość odbędzie się 10.12.2016 r. (sobota) o godz. 14:00 w Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, sala Józefa Kokota (parter – s. 20).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby, które zamierzają wziąć udział w DYPLOMATORIUM 2016 powinny:
1) przybyć na uroczystość ok. 60 minut wcześniej;
2) posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem;
3) ubrać togę i biret (koszt wypożyczenia togi – 10 zł, zakup biretu z logotypem Uniwersytetu Opolskiego – 25 zł, biret bez logotypu – 20 zł);
5) osoby, które odebrały oryginał dyplomu dostarczają go przed uroczystością dr Ewie Skrabacz (p. 13).
6) dotyczy osób, które nie odebrały dyplomu:
Dziekanat czynny (oprócz środy) w godz. 11:00-14:00, pok. 134 , ul. Oleska 48.
10.12.2016 r. (sobota) można odebrać dyplom.
Dyżur w dziekanacie w godz. 11:30 – 13:30.
Do odbioru dyplomu wymagane jest dostarczenie:
– wypełnionej karty obiegowej
– legitymacji studenckiej

Dyrekcja Instytutu Politologii serdecznie zaprasza
absolwentów wraz z osobami towarzyszącymi

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 25 listopada 2016 r. na adres: skrabacz@gmail.com

Debata: „W jaki sposób młodzież angażuje się społecznie?” Debata o społeczeństwie obywatelskim w młodym wydaniu”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizuje dnia 11 października 2016 r. w Opolu dyskusję panelową nt: „W jaki sposób młodzież angażuje się społecznie?” Debata o społeczeństwie obywatelskim w „młodym wydaniu”.

Wykłady gościnne Prof. Danijeli Jacimowic z University of Montenegro

Szanowani Państwo. Zapraszamy na wykład profesor Danijeli Jacimowic z Uniwersytetu Czarnogóry, która odwiedzi nasz Instytut w ramach programu Erasmus +. Tytuł wykładu to “Integration of Western Balkans to EU versus experience of V enlargement.