Aktualności

Ogólnowojewódzki konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym i Unii Europejskiej pt. „Opolskie Gwiazdy Europy”

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego organizuje w tym roku ogólnowojewódzki konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym i Unii Europejskiej pn. „Opolskie Gwiazdy Europy”.

 Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) z terenu województwa opolskiego zainteresowanej problematyką społeczno-polityczną, samorządową i europejską. Jego celem jest szeroko rozumiana popularyzacja wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego, jego struktur i zasad funkcjonowania.

Konkurs składa się z II etapów, I etap (szkolny) odbędzie się 4 listopada 2019 r.:, II etap (wojewódzki) – 25 listopada 2019 r.

Więcej…