dr hab. Adam Drosik, prof. UO

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Doktor hab.  w dziecinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia (studia magisterskie) i administracja (studia licencjackie). Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak na temat: “Kryzys jako czynnik kreowania wizerunku politycznego. Prawo i Sprawiedliwość (2005-2007) analiza przypadku” obronił w 2011 roku.

ORCID: 0000-0002-5538-0472

 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie mediami
 • komunikowanie polityczne
 • kampanie wyborcze
Publikacje w czasopismach z Impact Factor

 • Latawiec A., Królczyk J., Kuboń M., Szwedziak K., Drosik A., Polańczyk E., Grotkiewicz K., Strassburg B.N., Willingness to Adopt Biochar in Agriculture: The Producer`s Perspective, „Sustainability“ 2017, nr 9, 655. doi:10.3390/su9040655.
 • Kuboń M., Latawiec A., Scarano F.R., Drosik A., Strassburg B.N., Grzebieniowski W., Bastos J.G., Searching for solutions on the conflict over Europe’s oldest forest, “Conservation Biology” 2019, 33 (2), ss. 476-479. https://doi.org/10.1111/cobi.13229.

Publikacje w czasopismach

 • Drosik A., Polityka kryzysu, czyli kreowanie rzeczywistości kryzysowej. Studium przypadku: Prawa i Sprawiedliwości gra przyspieszonymi wyborami (2005-2006), „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2012, nr 3/2012, s. 33-45. ISSN 2084-8064
 • Drosik A., Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management), „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2013, nr 1/4, s. 41-54. ISSN 2084-5189.
 • Drosik A., Analiza sytuacji finansowej Radia Opole (2010-2013), „Zarządzenie mediami” 2014, Tom 2 (3), s. 99-110. ISSN 2353-5938.
 • Drosik A., Od Ilony Staller po Mara Carfagna, czyli seksualizacja polityki po włosku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej” 2016, Tom 9 (1/2016), s. 53-69. ISSN 2084-8722.
 • Drosik A., Wykorzystanie portalu Twitter jako narzędzia w zarządzaniu problemowym (issue management) w obszarze polityki, „Polityka i Społeczeństwo“ 2017, nr 1(15), s. 101-116. ISSN 1732-9639. DOI: 10.15584/polispol.2017.1.8.
 • Drosik A., W więzieniu widoczności medialnej. Rozważania o mikropolityce w „panoptykonicznej rzeczywistości“, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej” 2017, Tom 12 (2/2017), s. 56-72. ISSN 2084-8722.

Redakcje monografii:

 • Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej (Zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005r., red. A. Drosik, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ss. 201. ISBN 8373952144
 • Władza mediów, red. W. Piątkowska-Stepaniak, A. Drosik, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 196. ISBN 9788373954281.

Publikacje w monografiach zwartych:

 • Drosik A., Polityka komunikacyjna województwa opolskiego, w: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Michałowski, W. Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 269-278. ISBN 8322724888.
 • Drosik A., O studenckich działaczach słów kilka, w: 10 lat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 1996-2006, red. H. Kubicki, J. Neuberg, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 44-50. ISBN 9788373951716.
 • Drosik A., Wspólnota różnorodności, w: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej (Zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005r., red. A. Drosik, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 5-8. ISBN 8373952144
 • Drosik A., Wojna jako temat reklamy wyborczej na przykładzie telewizyjnej kampanii Georga W. Busha w 2004 roku, w: Wojna w mediach, red. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 329-339. ISBN 9788373952461.
 • Drosik A., Media publiczne – strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, w: Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 61-68. ISBN 9788322726631.
 • Drosik A., Koncepcje większościowego systemu wyborczego w programach i stanowiskach partii politycznych prezentowanych w medialnej kampanii parlamentarnej 2005 r., w: Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. ISBN 9788374417372.
 • Drosik A., Media regionalne na straży praworządności. Rola „Nowej Trybuny Opolskiej” w ujawnieniu „Afery Ratuszowej”, w: Demokracja medialna – źródła władzy, red. A. Kracher, R. Riedel, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 153-159. ISBN 9788360730126.
 • Drosik A., Kreowanie wizerunku politycznego w sytuacji kryzysowej, stan badań, w: red. J. Fras, Studia nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 227-236. ISBN 9788374419031.
 • Drosik A., Wykorzystanie Internetu jako podstawowej formy komunikacji w kampanii wyborczej. Studium kampanii do Parlamentu Europejskiego Sergiusza Najara, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 165-178. ISBN 9788372855275.
 • Drosik A., W sieci Sieci. Jak Internet zmienia sferę publiczną, w: Władza mediów, red. W. Piątkowska-Stepaniak, A. Drosik, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 117-130. ISBN 9788373954281
 • Drosik A., Kreowanie kryzysu na potrzeby wizerunku politycznego. Analiza działań Prawa i Sprawiedliwości po ujawnieniu „taśm Beger”, w: Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów, J. Maciejewski, P. Wawryszuk, K. Budka, Bydgoszcz 2011, s. 203-216. ISBN 9788370968328.
 • Drosik A., Media spinning jako realizacja strategii komunikacyjnej w ramach politycznego public realtions, w: Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 277-288. ISBN 978-83-7784-287-4.
 • Drosik A., Rola mediów w crisis management w polityce, w: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, red. E. Nowak, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 103-122. ISBN 978-83-7784-273-7.
 • Drosik A., Wielka koalicja, czyli nie chcą, ale (na razie) muszą. Wybory do sejmiku województwa opolskiego, w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wydawnictwo Remar, Wrocław 2013, s. 167-178. ISBN 978-83-61975-41-0.
 • Drosik A., Is there still room for Amateurs on the Internet?, w: Citizen Journalism – the Future of News or a Grand Utopian Movement, ed. M. Chyliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 39-52. ISBN 978-83-7395-550-9.
 • Drosik A., Rozebrać się, by wygrać, czyli seksualizacja kampanii wyborczej, w: Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, red. L. Rubisz, K. Minkner, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 211-217. ISBN 978-83-7395-573-8.
 • Bogacz D., Drosik A., „Radio-Sygnaly” – the voice of Opole akademia, w: Media and democratization, ed. Ilona Biernacka-Ligięza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 253-266. ISBN 978-83-7780-852-8.
 • Drosik A., The media image of selected cities in the Opole region, w: Cities in Transition, ed. E. Ganowicz, L. Rubisz, R. Sztwiertnia, Civipolis, Olomouc 2013, s. 73-85. ISBN 978-80-905527-2-2.
 • Drosik A., Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2012 roku z polskiej perspektywy, w: Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, red. I. Hofman, J. Maguś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 209-221. ISBN 978-83-7784-507-3.
 • Drosik A., Analiza interaktywnej kampanii prezydenckiej Grzegorza Napieralskiego w 2010 roku, w: Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 177-192. ISBN 978-83-231-3137-3.
 • Drosik A., Bujak P., Kulturní obraz města Opole, w: Středoevropské město. Olomouc a Opole ve třetí dekádě demokratického vládnutí, ed. R. Sztwiertnia, E. Ganowicz, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouci 2014.
 • Drosik A., Opolszczyzna niespodziewanie zzieleniała. Wybory do sejmiku województwa opolskiego, w: Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Worcławskiego, Wrocław 2017, s. 151-169. ISBN 978-83-934585-6-1.
 • Drosik A., Problem zmian granic Opola w 2016 roku, w: Wyzwania rozwoju miast: łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, red. B. Ślusarz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zielona Góra 2017, s. 36-55. ISBN9788387193676.
 • Drosik A., Early voting w amerykańskich kampaniach prezydenckich, w: Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, Strategie, Konteksty, red. J. Misiuna, M. Molenda-Zdziech, S. Lubiarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8030-212-9.
 • Böhm H., Drosik A., Problematika přeshraniční spolupráce je v kurikulárních dokumentech ČR a Polska, w: Sborník výstupů projektu Praděd/Pradziad School Network / Praca zbiorowa projektu Praděd/Pradziad School Network, H. Böhm, W. Opioła, L. Rubisz, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu/Uniwersytet Opolski, Ołomuniec 2018, s. 223-232. ISBN 978-80-906104-1-5.
 • Böhm H., Drosik A., Problematyka współpracy transgranicznej w dokumentacji programów nauczania, w: Sborník výstupů projektu Praděd/Pradziad School Network / Praca zbiorowa projektu Praděd/Pradziad School Network, H. Böhm, W. Opioła, L. Rubisz, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu/Uniwersytet Opolski, Ołomuniec 2018, s. 233-245. ISBN 978-80-906104-1-5.

Wykaz ekspertyz:

 • Choroś B., Drosik A., Minkner K., Radio Opole – medium regionalne wobec współczesnych wyzwań. Analiza strategiczna z zastosowaniem ekstrapolacji trendów na lata 2014-2020, Opole 2014, ss. 87.
 • Drosik A., Minkner K., Opracowanie szczegółowych rekomendacji nt. potrzeb rynku pracy w kontekście kształcenia dualnego. Raport z badań, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2014, ss. 123. ISBN 978-83-937369-1-1.
 • Drosik A., Badanie skuteczności akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Raport z badań, Opole 2015, ss.28.
 • Drosik A., Minkner K., Wdrożenie systemu dualnego kształcenia na Uniwersytecie Opolskim. Raport z badań, Uniwersytet Opolski, Opole 2015, ss. 126.
 • Drosik A., Haber G., Maziarz B., Studia z przyszłością. Raport z badań, Małe granty UMWO, Opole 2016, ss. 120.
 • Drosik A., Minkner K., Strategiczne kierunki rozwoju Opola do 2030 roku. Raport z badań, Opole 2018, ss. 155.
 • Drosik A., Minkner K., Rubsz L., Ganowicz E., Koncepcja triangulacji metod w badaniu rynku społeczno-politycznego a problem optymalizacji decyzji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym. Od badań ankietowych do algorytmicznej analizy danych, Opole 2018, ss. 20.
 • Drosik A., Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa opolskiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017 w obszarze tematycznym „Edukacja i wykształcenie”, Opole 2018, ss. 29.
 • Public Relations
 • Marketing polityczny
 • Nowe media
 • Prawo mediów
 • Organizacja kampanii wyborczej

Collegium Civitas pokój 306
telefon: (77) 452 74 74 (z sieci UO: 7474)
e-mail: adrosik@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.