Inspektor Ochrony Danych Osobowych w służbie zdrowia – RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w służbie zdrowia – RODO

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat oferty studiów podyplomowych “Inspektor Ochrony Danych Osobowych w służbie zdrowia – RODO”.

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do administrowania danymi poufnymi i bezpieczeństwa informacji, w szczególności danych osobowych w służbie zdrowia.

Tryb i czas trwania studiów:

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w systemie weekendowym) i trwają 2 semestry. W trakcie studiów zostanie zrealizowane 200 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu prawa, ochrony informacji, administracji oraz bezpieczeństwa.

Opłata:

Cena za jeden semestr studiów 2350,00 zł (istnieje możliwość wpłat na raty).

Terminy:

Planowane rozpoczęcie studiów – 20.10.2018 r.

Planowane zakończenie studiów – 03.03.2019 r.

Rekrutacja

Zapisy na studia dokonywane są w sekretariacie Instytutu Politologii (Collegium Civitas, p.309 ul. Katowicka 89, w godz. 8:00-15:00).

Wymagane dokumenty:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  2. w przypadku studentów lat końcowych – zaświadczenie,
  3. podanie o przyjęcie na studia,
  4. dwie fotografie,
  5. kserokopia dowodu osobistego.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Zapisy na studia dokonywane są w sekretariacie Instytutu Politologii. Wymagane jest złożenie podania razem z kompletem dokumentów.

Rekrutacja trwa !