ABI

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat oferty studiów podyplomowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Na stronie Administrator Bezpieczeństwa Informacji znajdą Państwo informacje o zasadach przyjmowania kandydatów na studia.

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do administrowania danymi poufnymi i bezpieczeństwa informacji, w szczególności danych osobowych.

Tryb i czas trwania studiów:

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w systemie weekendowym) i trwają 2 semestry. W trakcie studiów zostanie zrealizowane 200 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu prawa, ochrony informacji, administracji oraz bezpieczeństwa.

Opłata:

Cena za jeden semestr studiów 2350,00 zł (istnieje możliwość wpłat na raty).

Terminy:

Planowane rozpoczęcie studiów – 13.01.2018 r.

Planowane zakończenie studiów – 20.05.2018 r.

Rekrutacja

Zapisy na studia dokonywane są w sekretariacie Instytutu Politologii (Collegium Civitas, p.309 ul. Katowicka 89, w godz. 12:00-13:00).

Wymagane dokumenty:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. podanie o przyjęcie na studia,
  4. dwie fotografie,
  5. ksero dowodu osobistego.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Zapisy na studia dokonywane są w sekretariacie Instytutu Politologii. Wymagane jest złożenie podania razem z kompletem dokumentów.

Rekrutacja trwa !